Chirurgia bariatryczna przedłuża życie

Wykazano, że chirurgia bariatryczna poprawia przeżywalność u chorych z ciężką otyłością. Naukowcy postawili ponadto wniosek, że wyniki ich badań dostarczają dowodów na korzystne relacje między operacją a przeżyciem szczególnie u młodych kobiet.

Przeprowadzono retrospektywne badanie kohortowe, w którym sprawdzono długoterminowe przeżycie na grupie 2500 pacjentów poddanych chirurgii bariatrycznej. Dopasowano do nich pacjentów, którzy nie przeszli operacji (uwzględniając m.in.: wiek, płeć, region geograficzny, wskaźnik masy ciała (BMI) i cukrzycę), tworząc 7462-osobową grupę kontrolną.

Średni wiek operowanych pacjentów wynosił 52 lata, a średnie BMI 47. Z kolei pacjenci z grupy kontrolnej byli średnio w 53 roku życia, zaś ich BMI wynosiło średnio 46.

Na koniec 14-letniego okresu objętego badaniem odnotowano w sumie 263 zgony wśród pacjentów, którzy przeszli operację. W grupie kontrolnej natomiast odnotowano ich aż 1277.

(JAMA. 2015;313(1):62-70. doi:10.1001/jama.2014.16968)

(fot. Emilio Labrador, flickr.com, CC BY 2.0)

Zapisz

Zapisz