To ważne – Sprawdź domową apteczkę! Czy masz w niej Pediprofen?

UWAGA!

Ważna informacja dla ciebie, jeśli masz małe dziecko w domu, które niedawno chorowało.

Sprawdź domową apteczkę. Czy masz w niej Pediprofen?

pediprofen

 

Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją 3/WS/2016 wstrzymał na terenie całej Polski obrót i stosowanie produktu leczniczego o nazwie Pediprofen (substancja czynna leku to ibuprofen), którego podmiotem odpowiedzialnym jest Sequoia Sp. z o.o.

Decyzją objęto 2 serie Pediprofenu 20 mg/ml w zawiesinie doustnej:

  • numer serii: J01, data ważności: 12.2018, 1 butelka 100 ml,
  • numer serii: K01, data ważności: 03.2019.

 
Nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu podano, że produkt w powyżej wymienionych seriach może nie spełniać wymagań jakościowych, zatem zostają one wstrzymane w obrocie do czasu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa ich stosowania.
 
Pediprofen był ulubionym lekiem wielu mam małych dzieci, ponieważ w niewielkiej dawce kumulował skuteczne działanie przeciwgorączowe i przeciwbólowe.
 
Był nie do przecenienia w przypadku niemowląt do 12 m.ż., u których pojedyncza dawka wynosiła zaledwie 2,5 ml, zaś u dzieci do 3 r.ż. jedynie 5 ml.
 

Zobacz, czy masz go u siebie w domu?