Health & Medicine

Celiakia – czy można zapobiec chorobie?

27 stycznia 2015

Wczoraj znalazłam zaskakujące informacje na stronie Prevent Celiac Disease. Dziś chciałam o tym napisać, ale odkryłam, że strony nagle nie da się otworzyć. Skorzystałam z kopii zapisanej przez Google i udało mi się podejrzeć tekst zachowany z 26.01.2015. Mam nadzieję, że strona z dnia na dzień nie przestała istnieć. O czym są zatem te doniesienia?

celiakia
(Jason ford, flickr.com, CC BY 2.0)

Kiedy wprowadzać dziecku gluten do diety?

Zapewne każdy, kto ma dziecko, zna zalecenia dotyczące wprowadzania glutenu do diety niemowlęcia. Na podstawie wcześniejszych badań zakłada się, że gluten podany w okresie karmienia piersią, uchroni dziecko przed celiakią.
Chodzi o to, że układ odpornościowy przyzwyczajony do glutenu nie będzie reagował w sposób niepożądany dla organizmu. Na stronie Prevent Celiac Disease można było przeczytać, że hipoteza ta nie została dotychczas dokładnie zbadana.

Badanie w grupie dzieci obarczonych wysokim ryzykiem zachorowania na celiakię

Przytoczono natomiast badanie „Randomized Feeding Intervention in Infants at High Risk for Celiac Disease”, opublikowane pod koniec 2014 roku w prestiżowym New England Journal of Medicine. Celem projektu było sprawdzenie tezy, czy wprowadzenie glutenu między 4 a 6 miesiącem życia zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby trzewnej. Badanie przeprowadzono w grupie 950 dzieci z 8 różnych krajów, zaś finansowanie pochodziło z grantu Komisji Europejskiej (FP6-2005-FOOD-4B-36383-PREVENTCD).

Wnioski z badania

Wnioski są zaskakujące zapewne nie tylko dla mnie. W porównaniu z placebo wprowadzenie małych ilości glutenu między 16 a 24 tygodniem życia nie zmniejsza ryzyka celiakii w ciągu 3 lat u dzieci z grupy wysokiego ryzyka.

 

(Źródło: N Engl J Med 2014; 371: 1304-1315 October 2, 2014 DOI: 10.1056/NEJMoa1404172)

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Health & Medicine

Skutki dopalaczy nie osłabną dzięki legalizacji haszyszu czy marihuany

17 stycznia 2015

W ostatnich latach wzrosła liczba nowych substancji psychoaktywnych (NPS – new psychoactive substances). Ciągle pojawiają się nowe rodzaje narkotyków, jednak niewiele wiadomo o ich toksyczności i ryzyku stosowania.

Legalizować czy nie?

Co jakiś czas słyszymy doniesienia o kolejnych młodych ludziach, którzy zmarli z powodu zażytych dopalaczy.
Na forach internetowych można natrafić na głosy optujące za legalizacją marihuany. Ich zdaniem dopuszczenie przez prawo polskie posiadania narkotyków miękkich miałoby rozwiązać problem rozprzestrzeniania się niezidentyfikowanych substancji psychoaktywnych, które są często sprzedawane wśród młodzieży na przykład z domieszkami trutek na szczury czy rozpałkami do pieca.
dopalacze
(John Lodder, flickr.com, CC BY-2.0)

Przykład holenderski

Nie jestem przekonana o słuszności takich tez. Choć w Holandii dopuszczalne jest posiadanie 5 g haszyszu czy marihuany…, choć można wybrać się do coffeeshopu…, problem nowych substancji psychoaktywnych jest tam jak najbardziej realny.
Miesiąc temu opublikowano wyniki holenderskiego monitoringu nowych substancji psychoaktywnych (NPS). Przeanalizowano połączone dane z Drugs Information and Monitoring System(DIMS) oraz Dutch Poisons Information Centre (DPIC).
Okazało się, że w ciągu 6 lat (od 2007 do końca 2013 roku) liczba próbek leków zawierających NPS wzrosła niemal 20-krotnie [sic!], skacząc z 22 do 431. Najczęściej wykrywanymi substancjami były: 4-bromo-2,5-dimetoksyfenetylamina (2C-B), 4-fluoroamfetamina (4-FA), metoksetamina (MXE) i 6-(2-aminopropylo) benzofuran (6-APB).

Działania niepożądane

Po zażyciu tego typu substancji najczęściej występują zaburzenia neurologiczne i psychiczne, jak pobudzenie i halucynacje.
Ponadto NPS wywołują również objawy ze strony układu krążenia, jak nadciśnienie tętnicze czy częstoskurcz. [Dlatego później czytamy w gazetach, że jacyś młodzi chłopcy podczas imprezy wyskoczyli z piątego piętra albo zmarła na zawał serca nastolatka!]

Co się kryje pod skrótem NPS?

Obecnie w Holandii można nabyć nie tylko narkotyki miękkie, ale również substancje rodzaju NPS. Wzrasta zarówno ich dostępność, jak i spożycie.
Dane farmakologiczne i toksykologiczne dotyczące tych substancji są trudno dostępne. Ponieważ NPS mogą wywoływać różne działania niepożądane i są to wyraźne działania kliniczne, autorzy “Monitoring new psychoactive substances (NPS) in The Netherlands: Data from the drug market and the Poisons Information Centre” zalecają kontynuowanie monitorowania trendów występowania NPS w połączeniu ze zgłaszanymi skutkami ich zażycia.

A to Polska właśnie

Na naszym podwórku natomiast istnieje na przykład Polskie Towarzystwo Toksykologiczne (PTT), które organizuje zjazdy co trzy lata. Ostatni odbył się w ubiegłym roku.
Temat zafałszowanych leków, czyli dopalaczy był omawiany podczas sześciu wykładów w 2011 roku. Biorąc pod uwagę, jak szybko kwestia NPS wymyka się spod kontroli w Holandii, myślę, że problem dopalaczy postawiony ówcześnie – na zjeździe PTT aż 4 lata temu – a dzisiejsze realia zupełnie nie mają szans na odnalezienie punktu stycznego.

Osobista odpowiedzialność za własne otoczenie

Nie mam pojęcia, kto powinien zintensyfikować wysiłki w walce z dopalaczami.
Posłowie?
Policja?
Sanepid?
Polskie Towarzystwo Toksykologiczne?
Szkoła?
Matki?
Ojcowie?

Chcąc coś zmienić na skalę wykraczającą poza próg domu, każdy powinien zadbać o swoje pole wpływów na dane zjawisko. Tylko tak mogą zajść realne zmiany w społeczeństwie. Czego wszystkim życzę z całego serca. Noworocznie!

(Drug Alcohol Depend. 2014 Dec 13. pii: S0376-8716(14)01978-4. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2014.11.033. [Epub ahead of print])

 

Health & Medicine

eSkin Thermometer – technologiczna nowinka zapowiedziana na wiosnę 2015 roku

14 stycznia 2015

eSkin Thermometer – technologiczna nowinka zapowiedziana na wiosnę 2015 roku – termometr w kształcie misia, a konkretnie możliwość kontrolowania temperatury ciała przez smartfona i niejako cyfrowy tatuaż :-).

Firma VivaLnk planuje przyjść z pomocą rodzicom, umożliwiając zmierzenie gorączki u dziecka w trzy sekundy. Co ważne, pomiar jest szybki i niestresujący dla malucha, bowiem eSkin Thermometer to sparowana antenka chipowa NFC (Near Field Communication) w kształcie głowy misia, która łączy się z aplikacją w telefonie.

skintermometr
(eSkin Thermometer)

Według VivaLnk trwałość każdej zmywalnej naklejki to około 15 dni. Zatem powinna wystarczyć na cały czas trwania choroby u dziecka. Ile to będzie kosztowało? Słyszałam, że za trzy sztuki będzie trzeba zapłacić na wiosnę między 15$ a 20$.

(Źródło: VivaLnk)

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Health & Medicine

Jest metoda, która poprawia stan pacjentów z chorobą Parkinsona w zaawansowanym stadium

12 stycznia 2015
choroba Parkinsona

Tegoroczną nagrodą w dziedzinie klinicznych badań medycznych, Lasker~DeBakey Clinical Medical Research Award, uhonorowano Mahlona R. DeLonga oraz Alima-Louisa Benabida za ich wkład w rozwój głębokiej stymulacji jądra podwzgórza (STN – stimulation of the subthalamic nucleus) – techniki chirurgicznej – u pacjentów z chorobą Parkinsona w zaawansowanym stadium.

Przywrócenie funkcji motorycznych

Zastosowanie tej metody pozwala osłabić samoistne drżenie spoczynkowe i przywrócić funkcje motoryczne u osób z chorobą Parkinsona oraz obniżyć przyjmowane przez nich dawki lewodopy, co z kolei przekłada się na mniejsze obciążenie działaniami niepożądanymi wywoływanymi przez leki.

Wszystko to staje się osiągalne i jednocześnie odwracalne dzięki przełącznikowi stymulatora. Metoda zaowocowała w leczeniu ponad 100 tys. pacjentów z chorobą Parkinsona w zaawansowanym stadium i jest znaczącym postępem w terapii tej choroby od czasu odkrycia lewodopy ponad 40 lat temu.

Zobacz na własne oczy, jak to działa!

Na poniższym 2-minutowym filmiku Mike Robbins, który cierpi na chorobę Parkinsona, zademonstrował, co dzieje się z jego ciałem, gdy jednym guziczkiem wyłączy wszczepiony mu stymulator. Dzięki przebytej operacji objawy choroby Parkinsona są pod kontrolą.

Możliwości terapeutyczne choroby Parkinsona

W 2002 roku Food and Drug Administration (FDA) zatwierdziła stymulację jądra podwzgórza w leczeniu zaawansowanej choroby Parkinsona.

Jednakże metoda ta nie jest lekarstwem i nie jest w stanie odwrócić wszystkich dolegliwości związanych z chorobą. Przede wszystkim należy mieć świadomość, że poziom mowy oraz zdolności poznawcze nadal będą się pogarszały.

Wciąż jest wiele pytań bez odpowiedzi na temat mechanizmu tej metody chirurgicznej. Istnieje zawsze ryzyko, że układ będzie działał nieprawidłowo.

Głęboka stymulacja jądra podwzgórza okazuje się jednak na tyle efektywna, że w 2009 roku FDA zatwierdziła jej zastosowanie również w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych.

Trwają ponadto badania nad możliwym jej zastosowaniem w lekoopornej depresji oraz zespole Tourette’a.

Dzięki otwartym umysłom, takim jak Benabid i DeLong, innowacyjność w medycynie to rzeczywistość!

(fot. Arturo de Albornoz, flickr.com, CC BY-SA 2.0)

ARTYKUŁ POWIĄZANY: Choroba Parkinsona rozpoczyna się w jelitach

 

 

Health & Medicine

W Polsce szkolimy internistów z kolejnej specjalizacji, a na Zachodzie…

11 stycznia 2015

Polska wprowadziła pakiet onkologiczny, który dzięki wsparciu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) ma zapewnić pacjentom z podejrzeniem choroby nowotworowej:

  • szybką diagnostykę
  • szybkie leczenie
  • skoordynowaną długofalową opiekę po zakończonej terapii.

Tymczasem ogólnoświatowa grupa robocza, która nadzoruje wspólny projekt dwóch towarzystw onkologicznych – europejskiego (ESMO – European Society for Medical Oncology) i amerykanskiego (ASCO – American Society of Clinical Oncology) – wydała swoje zalecenia dotyczące szkoleń dla onkologów (dokument do pobrania: ESMO-ASCO Revised Recommendations for a Global Curriculum in Medical Oncology).

ESMO - logo

ESMO i ASCO dążą do zapewnienia równych szans na leczenie dzięki dobrze wyszkolonym onkologom
Ich główne zadania to:

  • scalanie zbiorowej wiedzy i doświadczenia międzynarodowych ekspertów onkologicznych w podyplomowym szkoleniu lekarzy z tej specjalizacji
  • standaryzacja szkoleń
  • wsparcie stałej edukacji (czyli doskonalenia zawodowego przez cały okres trwania praktyki lekarskiej)
  • oraz – finalnie –  poprawa opieki nad pacjentami onkologicznymi na całym świecie.

Zatem w Polsce szkolimy internistów z kolejnej specjalizacji, a czy specjalistom zapewniamy szkolenia na poziomie, do którego dążą specjaliści na zachód od Odry?

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Health & Medicine

Chirurgia bariatryczna przedłuża życie

8 stycznia 2015
chirurgia bariatryczna

Wykazano, że chirurgia bariatryczna poprawia przeżywalność u chorych z ciężką otyłością. Naukowcy postawili ponadto wniosek, że wyniki ich badań dostarczają dowodów na korzystne relacje między operacją a przeżyciem szczególnie u młodych kobiet.

Chirurgia bariatryczna i dobre prognozy

Grupa badana

Przeprowadzono retrospektywne badanie kohortowe, w którym sprawdzono długoterminowe przeżycie na grupie 2500 pacjentów poddanych chirurgii bariatrycznej.

Grupa kontrolna

Dopasowano do nich pacjentów, którzy nie przeszli operacji (uwzględniając m.in.: wiek, płeć, region geograficzny, wskaźnik masy ciała (BMI) i cukrzycę), tworząc 7462-osobową grupę kontrolną.

Razem

Średni wiek operowanych pacjentów wynosił 52 lata, a średnie BMI 47. Z kolei pacjenci z grupy kontrolnej byli średnio w 53 roku życia, zaś ich BMI wynosiło średnio 46.

Wyniki

Na koniec 14-letniego okresu objętego badaniem odnotowano w sumie 263 zgony wśród pacjentów, którzy przeszli operację. W grupie kontrolnej natomiast odnotowano ich aż 1277.

(Źródło: JAMA. 2015;313(1):62-70. doi:10.1001/jama.2014.16968)

 

Wnioski na temat chirurgii bariatrycznej

Jeśli zatem jesteś osobą, która zmaga się z bardzo dużą nadwagą, twoim problemem jest otyłość olbrzymia, to zdecydowanie chirurgia bariatryczna jest metodą dla ciebie.

Ważne, by mieć świadomość, że pierwszym krokiem do wyjścia z błędnego koła jest zmiana nawyków żywieniowych. Zmiana organizacji własnego myślenia, życia, postawienie sobie nowych wyzwań przed sobą i zadbanie o trwałe odżywianie zgodne z zapotrzebowaniem energetycznym oraz aktywność fizyczną, które razem dadzą sumę energii, nieprzekraczającą naszego dziennego zapotrzebowania na kalorie.

Może warto przyjrzeć się swoim wartościom lub zobaczyć, czy można zmienić swoje życie na lepsze w 4 krokach.

Z kolei jeśli musisz zgubić nieco kilogramów, to bilans powinien być ujemny. Poczytaj o tym tutaj:

Jak schudnąć? Ile kalorii mam jeść?

 

 

(fot. Emilio Labrador, flickr.com, CC BY 2.0)

Zapisz

Zapisz