Kategoria: Health & Medicine

O zdrowym odżywianiu, chorobach i terapiach oraz nowości w medycynie – bo zdrowie jest najważniejsze!

Health & Medicine

Jest metoda, która poprawia stan pacjentów z chorobą Parkinsona w zaawansowanym stadium

12 stycznia 2015
choroba Parkinsona

Tegoroczną nagrodą w dziedzinie klinicznych badań medycznych, Lasker~DeBakey Clinical Medical Research Award, uhonorowano Mahlona R. DeLonga oraz Alima-Louisa Benabida za ich wkład w rozwój głębokiej stymulacji jądra podwzgórza (STN – stimulation of the subthalamic nucleus) – techniki chirurgicznej – u pacjentów z chorobą Parkinsona w zaawansowanym stadium.

Przywrócenie funkcji motorycznych

Zastosowanie tej metody pozwala osłabić samoistne drżenie spoczynkowe i przywrócić funkcje motoryczne u osób z chorobą Parkinsona oraz obniżyć przyjmowane przez nich dawki lewodopy, co z kolei przekłada się na mniejsze obciążenie działaniami niepożądanymi wywoływanymi przez leki.

Wszystko to staje się osiągalne i jednocześnie odwracalne dzięki przełącznikowi stymulatora. Metoda zaowocowała w leczeniu ponad 100 tys. pacjentów z chorobą Parkinsona w zaawansowanym stadium i jest znaczącym postępem w terapii tej choroby od czasu odkrycia lewodopy ponad 40 lat temu.

Zobacz na własne oczy, jak to działa!

Na poniższym 2-minutowym filmiku Mike Robbins, który cierpi na chorobę Parkinsona, zademonstrował, co dzieje się z jego ciałem, gdy jednym guziczkiem wyłączy wszczepiony mu stymulator. Dzięki przebytej operacji objawy choroby Parkinsona są pod kontrolą.

Możliwości terapeutyczne choroby Parkinsona

W 2002 roku Food and Drug Administration (FDA) zatwierdziła stymulację jądra podwzgórza w leczeniu zaawansowanej choroby Parkinsona.

Jednakże metoda ta nie jest lekarstwem i nie jest w stanie odwrócić wszystkich dolegliwości związanych z chorobą. Przede wszystkim należy mieć świadomość, że poziom mowy oraz zdolności poznawcze nadal będą się pogarszały.

Wciąż jest wiele pytań bez odpowiedzi na temat mechanizmu tej metody chirurgicznej. Istnieje zawsze ryzyko, że układ będzie działał nieprawidłowo.

Głęboka stymulacja jądra podwzgórza okazuje się jednak na tyle efektywna, że w 2009 roku FDA zatwierdziła jej zastosowanie również w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych.

Trwają ponadto badania nad możliwym jej zastosowaniem w lekoopornej depresji oraz zespole Tourette’a.

Dzięki otwartym umysłom, takim jak Benabid i DeLong, innowacyjność w medycynie to rzeczywistość!

(fot. Arturo de Albornoz, flickr.com, CC BY-SA 2.0)

ARTYKUŁ POWIĄZANY: Choroba Parkinsona rozpoczyna się w jelitach

 

 

Health & Medicine

W Polsce szkolimy internistów z kolejnej specjalizacji, a na Zachodzie…

11 stycznia 2015

Polska wprowadziła pakiet onkologiczny, który dzięki wsparciu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) ma zapewnić pacjentom z podejrzeniem choroby nowotworowej:

  • szybką diagnostykę
  • szybkie leczenie
  • skoordynowaną długofalową opiekę po zakończonej terapii.

Tymczasem ogólnoświatowa grupa robocza, która nadzoruje wspólny projekt dwóch towarzystw onkologicznych – europejskiego (ESMO – European Society for Medical Oncology) i amerykanskiego (ASCO – American Society of Clinical Oncology) – wydała swoje zalecenia dotyczące szkoleń dla onkologów (dokument do pobrania: ESMO-ASCO Revised Recommendations for a Global Curriculum in Medical Oncology).

ESMO - logo

ESMO i ASCO dążą do zapewnienia równych szans na leczenie dzięki dobrze wyszkolonym onkologom
Ich główne zadania to:

  • scalanie zbiorowej wiedzy i doświadczenia międzynarodowych ekspertów onkologicznych w podyplomowym szkoleniu lekarzy z tej specjalizacji
  • standaryzacja szkoleń
  • wsparcie stałej edukacji (czyli doskonalenia zawodowego przez cały okres trwania praktyki lekarskiej)
  • oraz – finalnie –  poprawa opieki nad pacjentami onkologicznymi na całym świecie.

Zatem w Polsce szkolimy internistów z kolejnej specjalizacji, a czy specjalistom zapewniamy szkolenia na poziomie, do którego dążą specjaliści na zachód od Odry?

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Health & Medicine

Chirurgia bariatryczna przedłuża życie

8 stycznia 2015
chirurgia bariatryczna

Wykazano, że chirurgia bariatryczna poprawia przeżywalność u chorych z ciężką otyłością. Naukowcy postawili ponadto wniosek, że wyniki ich badań dostarczają dowodów na korzystne relacje między operacją a przeżyciem szczególnie u młodych kobiet.

Chirurgia bariatryczna i dobre prognozy

Grupa badana

Przeprowadzono retrospektywne badanie kohortowe, w którym sprawdzono długoterminowe przeżycie na grupie 2500 pacjentów poddanych chirurgii bariatrycznej.

Grupa kontrolna

Dopasowano do nich pacjentów, którzy nie przeszli operacji (uwzględniając m.in.: wiek, płeć, region geograficzny, wskaźnik masy ciała (BMI) i cukrzycę), tworząc 7462-osobową grupę kontrolną.

Razem

Średni wiek operowanych pacjentów wynosił 52 lata, a średnie BMI 47. Z kolei pacjenci z grupy kontrolnej byli średnio w 53 roku życia, zaś ich BMI wynosiło średnio 46.

Wyniki

Na koniec 14-letniego okresu objętego badaniem odnotowano w sumie 263 zgony wśród pacjentów, którzy przeszli operację. W grupie kontrolnej natomiast odnotowano ich aż 1277.

(Źródło: JAMA. 2015;313(1):62-70. doi:10.1001/jama.2014.16968)

 

Wnioski na temat chirurgii bariatrycznej

Jeśli zatem jesteś osobą, która zmaga się z bardzo dużą nadwagą, twoim problemem jest otyłość olbrzymia, to zdecydowanie chirurgia bariatryczna jest metodą dla ciebie.

Ważne, by mieć świadomość, że pierwszym krokiem do wyjścia z błędnego koła jest zmiana nawyków żywieniowych. Zmiana organizacji własnego myślenia, życia, postawienie sobie nowych wyzwań przed sobą i zadbanie o trwałe odżywianie zgodne z zapotrzebowaniem energetycznym oraz aktywność fizyczną, które razem dadzą sumę energii, nieprzekraczającą naszego dziennego zapotrzebowania na kalorie.

Może warto przyjrzeć się swoim wartościom lub zobaczyć, czy można zmienić swoje życie na lepsze w 4 krokach.

Z kolei jeśli musisz zgubić nieco kilogramów, to bilans powinien być ujemny. Poczytaj o tym tutaj:

Jak schudnąć? Ile kalorii mam jeść?

 

 

(fot. Emilio Labrador, flickr.com, CC BY 2.0)

Zapisz

Zapisz