Health & Medicine

Jak obniżyć ryzyko przedwczesnej śmierci?

    Podczas czerwcowej konferencji Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ogłoszono, że osobom po 60 roku życia wystarczy zaledwie 15 minut codziennej umiarkowanej aktywności fizycznej, aby zmniejszyć ryzyko przedwczesnego… Read More »