Blog updates

Latest news & updates
Health & Medicine

Jakie są skutki depresji i stresu w ciąży?

22 stycznia 2015

Stres i depresja dotykają 10-25% ciężarnych. Niestety czynniki te mają wpływ na zaburzenia neurorozwojowe płodu, są związane z wyższymi wskaźnikami zaburzeń łożyskowych, stanu przedrzucawkowego, poronienia lub przedwczesnego porodu. 

skutki depresji i stresu w ciąży
(Marcelo Cantarela Junior, flickr.com, CC BY 2.0)

U kobiet z prenatalnym stresem i depresją, u których doszło do poronienia zaobserwowano nieprawidłowości w łożysku, w jego kształcie i martwiczych kosmkach. Endometrium z dużymi obszarami martwicy, ostrym zapaleniem, a także osłabienie układu odpornościowego i intensywne krwotoki.[1]

Udowodniono, że stres w ciąży odbije się na dziecku w jego dorosłym wieku

Jednakże stres prenatalny (PNS – prenatal stress) nie pozostaje bez wpływu na dziecko w dorosłości. Przeprowadzono badanie, które jest dowodem, że stres i depresja w ciąży mają wpływ na płód. Dziecko w przyszłości może mieć problem z dostosowaniem swojego zachowania do wymogów sytuacji i środowiska.

Wyniki poniżej opisanego badania są potwierdzeniem, że stres prenatalny jest znaczącym czynnikiem ryzyka dla rozwoju psychopatologii w wieku dorosłym, takich jak: lęk, depresja, schizofrenia i uzależnienia.

Opis badania  

Modele zwierzęce PNS są bardzo podobne do ludzkich mechanizmów PNS. Zbadano, jak łagodny stres prenatalny dostarczony szczurom w trzecim tygodniu życia w macicy w ciągu 4 kolejnych pokoleń wpływał na zachowania oraz sygnalizację między strukturami układu limbicznego

Oceniono, że pole potencjału zasilania było znacząco niższe w większości struktur w większości zakresów częstotliwości u zwierząt narażonych na PNS w porównaniu ze zwierzętami z grupy kontrolnej. Spójność potencjałów polowych między obszarami mózgu, jednak była znacznie wyższa u zwierząt narażonych na PNS wśród wszystkich struktur i dla większości pasm częstotliwości. Naukowcy wnoszą, że ten wzorzec zmian w sygnalizacji mózgu odzwierciedla uproszczenie przetwarzania sieciowego, co jest zgodne z doniesieniami o zmniejszonej gęstości kręgosłupa i dendrytycznych złożoności w mózgach zwierząt otrzymujących PNS.  

Wnioski z badania

Postawiono między innymi wniosek, że dane z badania potwierdzają, iż powtarzający się stres w pewnych okolicznościach może wpływać na adaptacyjne zachowania w ciągu jednego pokolenia poddanego PNS.[2]

Czym zatem są adaptacyjne zaburzenia zachowania?

Mają one podłoże nerwicowe. Chory może prezentować negatywne nastawienie, odrzucać oferowaną mu pomoc, być niestabilny emocjonalnie, nadwrażliwy na bodźce zewnętrzne jak światło lub dźwięk.

Ponadto z błahego powodu może wpadać w złość, nieadekwatną do wywołującej ją przyczyny, tracąc przy tym kontrolę nad swoim zachowaniem. To z kolei może w nim wywoływać poczucie winy, w które będzie go wpędzać własny krytycyzm.


Źródła: 
1. Rom J Morphol Embryol. 2014;55(3 Suppl):1155-1160
2. Neuroscience. 2015 Jan 13. pii: S0306-4522(15)00033-0. doi: 10.1016/j.neuroscience.2015.01.009

Zapisz

Sylwia Chrabałowska
Mam na imię Sylwia i jestem Kobietą Mocy, która od 20 lat motywuje innych, by chcieli brać sprawy w swoje ręce. Moją misją jest sprawienie, byś uwierzyła, że masz moc sprostać wyzwaniom, które stawia przed Tobą życie i że jesteś w stanie realizować własne marzenia, godząc obowiązki rodzinne z zawodowymi. Co najważniejsze - pragnę, by każda kobieta była szczęśliwa, bez względu, jaką drogę wybiera. Ważne, byś i Ty ją znalazła :-).