Blog updates

Latest news & updates
Biznes

Co to jest JPK – kogo dotyczy jednolity plik kontrolny?

27 lipca 2016
kogo dotyczy jednolity plik kontrolny jpk

Za chwilę napiszę o tym, kogo dotyczy jednolity plik kontrolny, ale nie mogę się powstrzymać przed zacytowaniem Arthura Godfrey’a:

Jestem dumny z płacenia podatków Stanom Zjednoczonym.
Ale byłbym równie dumny, płacąc połowę mniej.

Przyznasz, że coś w tym jest. Ziarenko prawdy. 😉 Zawsze mnie zastanawia, dlaczego polski system podatkowy nie został przez tyle lat uproszczony. Dlaczego kolejne rządy nie zajęły się realnym ułatwieniem rozwoju przedsiębiorczości w Polsce? Ileż osób nawet nie podejmuje próby założenia jednoosobowej działalności gospodarczej właśnie ze strachu przed podatkami, które zjedzą im każdy mikroskopijny zysk?

Czy prawo podatkowe w Polsce straszy?

Ci, którzy chcieliby zacząć realizować swoje biznesy, niestety przechowują je latami w fazie dream up. Kalkulując na chłodno, wolą oni zostać na etatach, gdzie – po odcięciu lwiej części z pensji na podatki i ubezpieczenia społeczne – przynajmniej mają pewność, że jeszcze coś im zostanie w portfelu.

Start up wielu osobom jawi się przede wszystkim jako ciężka praca (często niemal przez całą dobę) z zerowym zyskiem. W tej sytuacji fiskus zapewne tylko siedzi na kołnierzu takiego przedsiębiorcy i chucha mu w kark. Czeka, by chwycić jego pierwszą złotówkę, jak tylko pojawi się ona w kasie…

Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany

Ktoś mógłby rzec, że polskie przepisy nie ułatwiają rozwoju obywatelom. Moglibyśmy mieć wyższe PKB, ale politycy cieszą się ze status quo. Jednakże na początku wakacji 2016 r. w Ministerstwie Finansów wprowadzono nowość, kryjącą się pod tajemniczym skrótem JPK. Chodzi oczywiście o tzw. jednolity plik kontrolny.

Celem JPK jest umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej pozwalającej na skrócenie czasu wykonywanych czynności, zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie ograniczenia ich kosztów. W niebudzących wątpliwości przypadkach ta forma udostępniania informacji pozwoli odstąpić od kontroli. JPK obejmuje nie tylko rozliczenie podatku od towarów i usług, ale również inne podatki oraz szeroko rozumianą weryfikację ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Kogo dotyczy jednolity plik kontrolny?

Od 1 lipca 2016 r. weszły przepisy dotyczące jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Ministerstwo Finansów na przykładzie innych państw, które wprowadziły podobne systemy raportowania przedsiębiorstw, liczy na uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. Spodziewa się zwiększenia wpływów z należnych podatków. Ponadto zapowiada, że wprowadzony system przełoży się na mniejszą liczbę kontroli podatników, którzy dotychczas na prośbę urzędników przygotowywali raporty na wzór JPK, a teraz będą je przygotowywać standardowo. Co o JPK mówią paragrafy wprowadzanych przepisów?

Art. 193a.

§ 1. W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

§ 2. Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których księgi, części tych ksiąg oraz dowody księgowe mogą być zapisane i przekazywane, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Nadzieja na lepsze jutro?

Zatem informatycy systemów do obsługi rachunkowo-finansowej spółek mają klawiatury rozgrzane do czerwoności. Wielcy przedsiębiorcy będą na widelcu fiskusa. Wszystkie ewentualne przekręty wyjdą na jaw. Kasa państwowa w niedługim czasie powinna się podreperować.

Czy w związku z powyższym mogę mieć nadzieję, że kolejnym krokiem będzie w końcu uproszczenie systemu podatkowego i wprowadzenie ułatwień dla działalności osób prowadzących małe firmy? Napisz w komentarzu, co myślisz na ten temat. 🙂

PS. Teraz już wiesz, że temat JPK w 2017 r. dotyczy dużych graczy. Kto jest głodny wiedzy, motywacji i poznania innych osób, które myślą o swojej przyszłości, ten niech czyta dalej!

  • Zapisz się na listę mailingową Moc Kobiet, aby dostawać wartościowe treści oraz specjalne oferty od przedsiębiorczych kobiet z naszej społeczności. Uzupełnij teraz dwa poniższe pola w formularzu, zaakceptuj zgodę na maile ode mnie i kliknij “Wyślij”, by znaleźć się na tej liście i czerpać z niej korzyści. Zapraszam 😀 
  • Zapraszamy również do grupy wsparcia na Facebooku, gdzie dzielimy się wiedzą, pytamy, wspieramy, jest okazja do promocji oraz nieco pracy u podstaw dla poprawy widoczności firmowych social mediów czy blogów:

Sylwia Chrabałowska
Mam na imię Sylwia i jestem Kobietą Mocy, która od 20 lat motywuje innych, by chcieli brać sprawy w swoje ręce. Moją misją jest sprawienie, byś uwierzyła, że masz moc sprostać wyzwaniom, które stawia przed Tobą życie i że jesteś w stanie realizować własne marzenia, godząc obowiązki rodzinne z zawodowymi. Co najważniejsze - pragnę, by każda kobieta była szczęśliwa, bez względu, jaką drogę wybiera. Ważne, byś i Ty ją znalazła :-).