Fundacja Moc Kobiet na 5 urodziny

Po pięciu latach działań pro bono powstała Fundacja Moc Kobiet, która rozpoczyna nabór do programu wsparcia kobiet “Widzialne”.

O programie więcej poniżej, tymczasem słowo o MOCy KOBIET, która tkwi we współpracy. Jest ona źródłem motywacji do rozwoju osobistego i rozwoju przedsiębiorczości, co przekłada się na nasze bliższe i dalsze otoczenie. W ten sposób stajemy się zmianą, którą chcemy widzieć w świecie!

Budowana od lat społeczność Moc Kobiet odpowiada na potrzeby poszukujących swojej drogi, pragnących rozwoju osobistego i zawodowego.  Dotychczas wsparcie dotyczyło tworzenia i udostępniania wartościowych treści na stronie MocKobiet.eu (artykuły poświęcone zarządzaniu firmą i sobą, organizacji i motywacji) oraz organizowania i prowadzenia bezpłatnych spotkań w ramach Moc Kobiet na Żywo! (formuły: grupy mastermind, networking, warsztaty i konferencje). Prowadzone były także procesy mentoringowe dla przedsiębiorców. Obecnie do wspomnianych działań Fundacja Moc Kobiet oferuje wsparcie programowe.

Program Widzialne

Fundacja Moc Kobiet aktualnie przyjmuje zgłoszenia do programu WIDZIALNE, który ma budować i wzmacniać równą godność płci, a także zwiększać szanse kobiet na rynku pracy.

Diagnostyka problemu

Kobiety podczas poszukiwania pracy spotykają się z przejawami dyskryminacji lub stereotypowego postrzegania kobiecych ról zawodowych, jak:
  • wypytywanie o plany dot. zamążpójścia lub macierzyństwa (39,2-46%);
  • dyskryminacja kobiet z małymi dziećmi lub pozostających w stałym związku (38-46%);
  • obniżone płace kobiet w obrębie takich samych stanowisk w porównaniu z płacami mężczyzn (36,7%);
  • przyznawanie kobietom mniej odpowiedzialnych zadań w porównaniu z mężczyznami (23,9%).

Praca zawodowa daje szanse aktywności w różnych obszarach życia. Jej brak utrudnia albo uniemożliwia pełne uczestnictwo w życiu społecznym, także nawiązywanie kontaktów, prezentację swoich kwalifikacji i dokonań.

Cele programu

Działania podejmowane w ramach programu „Widzialne” mają na celu przywrócenie kobietom pewność siebie, by we własnych oczach stały się widzialne. Dostarczą wiedzy o współczesnych narzędziach i pomogą w nabywaniu kompetencji, dzięki którym Beneficjentki same zaczną budować i wzmacniać równą godność płci oraz zwiększać swoje szanse na rynku pracy.

Ramy programu

1. Widzialna dla siebie

Praca w grupie i jeden na jeden, która pomoże w zdefiniowaniu i przełamaniu własnych barier, planowaniu kolejnych kroków i wyboru dalszej ścieżki rozwoju. 

2. Widzialna dla innych

Praca w grupie i jeden na jeden w podziale na 2a.) ścieżkę dla planujących rozwój zawodowy jako lepszy i skuteczniejszy pracownik oraz 2b) ścieżkę dla planujących własną działalność gospodarczą.

Aby utrzymać i rozwinąć skutki programu w perspektywie długofalowej, Fundacja Moc Kobiet będzie pracowała z Beneficjentkami w ramach grup mastermind oraz wspierając ich działania przez bieżące doradztwo, łączenie Beneficjentek w partnerstwa biznesowe, a także ich promocję.

Program zaplanowano na 16 miesięcy pracy Beneficjentek nad zdefiniowanymi przez nie indywidualnymi celami, których realizacja przełoży się i na ich widzialność w środowisku, jak i na rozwój przedsiębiorczości lokalnej, w której zostaną niejako przywrócone na rynku pracy czy jako samodzielni przedsiębiorcy, którzy mogą później tworzyć nowe miejsca pracy dla innych.

Planowane wyniki programu Widzialne

Przedłużenie programu o grupy mastermind będzie wspomagało pogłębienie efektu Widzialnych.

To dzięki innowacyjnemu podejściu, jakie proponujemy, od autodiagnozy uczestniczek, przez danie im konkretnej wiedzy i nauki narzędzi dopasowane do ich indywidualnych profili, po ewaluacyjną opiekę po zakończeniu warsztatów program Widzialne będzie prowadził do realnej zmiany w życiu jednostek oraz ich otoczenia.

W programie zwracamy bowiem również uwagę, by wzrost samoświadomości kobiet pozwalał im na budowanie zrównoważonej ścieżki rozwoju z poczuciem odpowiedzialności za innych.

Widzialne to przyszłe liderki, które rozumieją, na czym polega prawdziwe przywództwo w organizacji oraz potrafią samodzielnie budować i wzmacniać równą godność płci.

Wsparcie programu Widzialne

Fundacja Moc Kobiet objęła wsparciem wydanie tomiku poezji egzystencjalnej Magdaleny Bukowiec pt. “Rewolucja” wydanego nakładem oficyny Moc Media. Z kolei dochód ze sprzedaży tomiku-cegiełki zasili naszą akcję Widzialne, by umożliwić Fundacji Moc Kobiet realizację programu i wsparcie Beneficjentek.
O samym tomiku możesz przeczytać TUTAJ, gdzie udostępniamy także roboczy plik z wybranymi utworami ze zbioru. 
Zapraszamy!

Autor: Sylwia Chrabałowska

Mam na imię Sylwia i od 20 lat motywuję innych, by chcieli brać sprawy w swoje ręce. Moją misją jest sprawienie, byś uwierzyła, że masz moc sprostać wyzwaniom, które stawia przed Tobą życie i że jesteś w stanie realizować własne marzenia, godząc obowiązki rodzinne z zawodowymi. Co najważniejsze - pragnę, by każda kobieta była szczęśliwa, bez względu, jaką drogę wybiera. Ważne, byś i Ty ją znalazła :-).

View all of Sylwia Chrabałowska's posts.