W Polsce szkolimy internistów z kolejnej specjalizacji, a na Zachodzie…

  Polska wprowadziła pakiet onkologiczny, który dzięki wsparciu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) ma zapewnić pacjentom z podejrzeniem choroby nowotworowej:

  • szybką diagnostykę
  • szybkie leczenie
  • skoordynowaną długofalową opiekę po zakończonej terapii.

  Tymczasem ogólnoświatowa grupa robocza, która nadzoruje wspólny projekt dwóch towarzystw onkologicznych – europejskiego (ESMO – European Society for Medical Oncology) i amerykanskiego (ASCO – American Society of Clinical Oncology) – wydała swoje zalecenia dotyczące szkoleń dla onkologów (dokument do pobrania: ESMO-ASCO Revised Recommendations for a Global Curriculum in Medical Oncology).

  ESMO - logo

  ESMO i ASCO dążą do zapewnienia równych szans na leczenie dzięki dobrze wyszkolonym onkologom
  Ich główne zadania to:

  • scalanie zbiorowej wiedzy i doświadczenia międzynarodowych ekspertów onkologicznych w podyplomowym szkoleniu lekarzy z tej specjalizacji
  • standaryzacja szkoleń
  • wsparcie stałej edukacji (czyli doskonalenia zawodowego przez cały okres trwania praktyki lekarskiej)
  • oraz – finalnie –  poprawa opieki nad pacjentami onkologicznymi na całym świecie.

  Zatem w Polsce szkolimy internistów z kolejnej specjalizacji, a czy specjalistom zapewniamy szkolenia na poziomie, do którego dążą specjaliści na zachód od Odry?

   

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz