O programie

Informacje startowe

Z początkiem roku 2024 Fundacja Moc Kobiet stworzyła innowację społeczną polegającą na wsparciu rozwoju osobistego i zawodowego, gdzie spotkania przybierają nietypowy charakter wspólnotowy, zaś projekty realizowane w Instytucie Debory są w pierwszej kolejności przedstawiane i omawiane na spotkaniach Archipelagu Kobiet. Dzięki temu uczestnictwo w spotkaniach to także sposób na rozwój kompetencji projektowych oraz liderskich.

Archipelag Kobiet to program:

 1. Otwarty:

  • Zawsze możesz dołączyć do naszej społeczności. Wystarczy wypełnić ankietę i dać nam o tym znać na kontakt@mockobiet.eu.
  • Spotkania główne odbywają się w ostatnią środę miesiąca o godzinie 19:00. Odbywają się dodatkowe spotkania stacjonarne i online, a ich organizacja i prowadzenie może zależeć także od ciebie!
 2. Edukacyjny:

  • Program „Archipelag Kobiet” ma na celu, aby jego uczestniczki same zaczęły budować i wzmacniać równą godność płci oraz zwiększać swoje szanse na rynku, stając się liderkami.
  • Wspieramy w zmianie, zachęcamy do aktywności społecznych oraz rozwoju kompetencji miękkich i twardych. Zależy nam, by jak najwięcej kobiet było w mocy pokonywania barier w życiu prywatnym i zawodowym. 
 3. Wspólnotowy:

  • W Archipelagu Kobiet tworzymy bezpieczną grupę dzielenia oraz dajemy sobie wzajemne wsparcie.
  • Zależy nam na zachowaniu wysokich standardów etycznych oraz na naszym wzrastaniu w człowieczeństwie. 

Spotkania prowadzi prezeska Fundacji Moc Kobiet Sylwia Chrabałowska. Kiedy grupa stanie się zbyt duża dla zachowania wymogów grupy dzielenia, utworzymy mniejsze wyspy pod przewodnictwem wybranych mentorek. Wszak to Archipelag Kobiet. 🙂

Możesz zgłosić się do programu jako uczestniczka lub od razu zaznaczyć, że chciałabyś być w Archipelagu Kobiet mentorką, która będzie prowadziła w przyszłości samodzielnie spotkania w ramach działań organizowanych pod szyldem Fundacji Moc Kobiet. Zgłoszenie się jako mentorka jest na przyszłość, na początku wszystkie dołączające osoby są uczestniczkami.

Kluczowe treści realizowane w Archipelagu Kobiet

Program „Archipelag Kobiet” buduje i wzmacnia równą godność płci oraz rozwija między innymi 7 kluczowych umiejętności wskazanych przez dr. Chipa Espinozę jako te, które zwiększają szanse na rynku pracy, a są to takie umiejętności, jak: 

 • tworzenie więzi, 
 • dopytywanie o szczegóły, 
 • dostrzeganie szerszego obrazu, 
 • dostrzeganie sytuacji wymagających szczególnego skupienia uwagi,
 • zbieranie informacji zwrotnych, 
 • branie odpowiedzialności, 
 • świadomość własnej wartości.

Dlatego korzystamy z pomocnych dróg do osiągnięcia sukcesu, które wskazuje m.in. dr Chip Espinoza, tj.: 

 • wyzbycie się stereotypów,
 • koncentracja na zadaniach,
 • otwartość na dialog,
 • umiejętność słuchania
 • i dawania informacji zwrotnych,
 • mądry dystans
 • oraz poczucie wspólnoty. 
Poza powyższym realizujemy też tematy wskazywane przez uczestniczki jako dla nich interesujące i ważne. Zatem możliwe jest wszystko – od edukacji finansowej, wiedzy z zarządzania, budowania strategii po szkolenia z obsługi mediów społecznościowych czy pisania różnych typów tekstów.

Sprawdź, czy to dla Ciebie!

Fundacja Moc Kobiet ze swoim programem wychodzi naprzeciw wszystkim kobietom, aby:

 • uwierzyły w swoje możliwości, dostrzegły własny potencjał, 
 • dostarczyć wiedzy o współczesnych narzędziach, np. do zarządzania projektami, czasem, zespołem, mediami, oraz pomóc w nabywaniu kompetencji, np. skutecznej komunikacji, zarządzania, planowania, delegowania, marketingu czy sprzedaży,
 • naszą wspólnotę MOCarnych KOBIET otworzyć dla wszystkich, które potrzebują do swojego rozwoju bezpiecznego środowiska działającego w duchu siostrzeństwa.

Jeśli masz ukończone 18 lat i choć na dwa punkty odpowiesz twierdząco,  to program „Archipelag Kobiet” jest dla ciebie! 

 1. Nie wiem, czym mam się zająć w życiu.
 2. Nie wiem, czy dalej studiować, czy zrobić sobie gap year.
 3. Nie wiem, jaką wybrać specjalizację, jaki kurs / profil, jakie studia.
 4. Nie wiem, jak skutecznie aplikować o pracę, awansować, negocjować podwyżkę, podnieść ceny za usługi.
 5. Chciałabym założyć firmę, ale nie wiem, jak się za to zabrać.
 6. Prowadzę już firmę, ale nie osiągam wyników, na jakie liczyłam.
 7. Chcę być liderką.
 8. Nie mam pomysłu na siebie i potrzebuję inspiracji.
 9. Mam pomysł na siebie, ale potrzebuję mocy do pokonania blokad.
 10. W sumie sama nie wiem, czego chcę, ale chciałabym się móc spotykać z innymi kobietami, które są dla siebie życzliwe i mają ambitne cele.

Jeśli choć 2 razy odpowiedziałaś sobie “tak”, jeśli poczułaś, że program “Archipelag Kobiet” jest tym, czego szukasz, wypełnij ankietęW ankiecie opowiedz nam o sobie i dołącz do Archipelagu Kobiet!

6 argumentów "za"

Decyzja o dołączeniu do „Archipelagu Kobiet” to:

  1. Systematyczna inwestycja we własny rozwój (ok. 2 h miesięcznie).
  2. Zdobycie wiedzy, w oparciu o najnowszą dane, badania, aby rozwijać siebie i własne pasje.
  3. Poznasz inne kobiety, z którymi będziesz mogła tworzyć wspólnotę w duchu siostrzeństwa.
  4. Uczestnictwo on-line pozwala na oszczędzenie czasu na dojazdy, możesz zrobić coś dla siebie z dowolnego miejsca na świecie.
  5. Wsparcie.
  6. Sama możesz stać się liderką!

Powody powstania programu

Polki potrzebują wzajemnie swojej obecności, co bardzo wyraźnie pokazało mi współtworzenie kampanii profrekwencyjnej „Kobiety na Wybory”. Czuję, że potrzebujemy trwać blisko siebie. Jednorazowa akcja nie zapewni nam zmian, których oczekujemy. Zapraszam Cię zatem do ARCHIPELAGU KOBIET, gdzie będziesz współtworzyła społeczność kobiet w Polsce i działając dla innych, będziesz przede wszystkim działała dla siebie. Obecnie kolejnym naszym krokiem w Fundacji Moc Kobiet jest zatem program „Archipelag Kobiet”, do którego możesz dołączyć bezpłatnie w każdym miesiącu jego trwania. Program, który z jednej strony wspiera w zmianie, edukuje, szkoli w kompetencjach niezbędnych do pokonywania barier w życiu prywatnym i zawodowym, a z drugiej jest miejscem, w którym się wzrasta w swoim człowieczeństwie, otwierając się na innych. Do decyzji o powstaniu „Archipelagu Kobiet” skłoniły mnie jako prezeskę Fundacji Mob Kobiet poza tym wyniki badań przeprowadzonych wśród bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Okazuje się bowiem, że kobiety nadal podczas poszukiwania pracy spotykają się z przejawami dyskryminacji lub stereotypowego postrzegania kobiecych ról zawodowych, jak:
 • wypytywanie o plany dot. zamążpójścia lub macierzyństwa (39,2-46%);
 • dyskryminacja kobiet z małymi dziećmi lub pozostających w stałym związku (38-46%);
 • obniżone płace kobiet w obrębie takich samych stanowisk w porównaniu z płacami mężczyzn (36,7%);
 • przyznawanie kobietom mniej odpowiedzialnych zadań w porównaniu z mężczyznami (23,9%).
Wiemy, że praca zawodowa daje szanse aktywności w różnych obszarach życia. Jej brak utrudnia albo uniemożliwia pełne uczestnictwo w życiu społecznym, także nawiązywanie kontaktów, prezentację swoich kwalifikacji i dokonań. Będziemy w Fundacji Moc Kobiet dążyć, aby działania podejmowane w ramach otwartego, edukacyjnego i wspólnotowego programu „Archipelag Kobiet” przywracały kobietom pewność siebie, by we własnych oczach stawały się widzialne; by dostarczać wiedzy o współczesnych narzędziach i pomagać w nabywaniu kompetencji, dzięki którym uczestniczki programu same zaczną budować i wzmacniać równą godność płci oraz zwiększać swoje szanse na rynku pracy.

Wierzę, że się spotkamy. Do miłego!

Sylwia Chrabałowska

Co szykujemy w środku dla innych kobiet?

Instytut Debory! 🙂

Instytut Debory jest organem wykonawczym Fundacji Moc Kobiet dla projektów, których celem jest wsparcie kobiet w skutecznej komunikacji kompetencji, planów i potrzeb.

Wiedza • Serce • Misja