Archiwum

2023

W 2023 roku w Fundacji Moc Kobiet zostały zorganizowane m.in. poniższe przedsięwzięcia:

 1. „Poniedziałki mocy” kontynuowane z 2022 r. trwały od stycznia do lutego 2023

Comiesięczne spotkania rozwojowo-integracyjne w siedzibie Fundacji Moc Kobiet kontynuowano w cyklu rozpoczętym w roku poprzednim. W związku z pracami nad publikacją fundacyjną „Archipelag…” cykl spotkań zakończono 14 lutego 2023. 

 1. Personalizowany program rozwojowy „Widzialne” od stycznia do czerwca 2023 oraz od października do grudnia 2023

Projekt na rzecz przyszłych liderek uruchomiono w styczniu 2023 roku i z powodzeniem ukończono prace w trzech zaplanowanych etapach, realizując spotkania z coachem, mentoring i warsztaty oraz grupy mastermind dostosowane do poszczególnych potrzeb beneficjentek.

 1. Napisanie i promocja książki-cegiełki Fundacji MK pt. „Archipelag wysp szczęśliwych. Przewodnik odważnego życia na własnych zasadach

Poradnik wydano w maju 2023 roku. Publikacja służy jako narzędzie do pracy z kobietami planującymi założyć własną działalność gospodarczą oraz wspomaga kobiety, które stoją na rozdrożu i nie podjęły decyzji o przyszłych działaniach. Na spotkaniach promocyjnych oraz w publikacjach na mediach społecznościowych podejmowane były tematy związane z rozwojem osobistym (pewność siebie, asertywność, umiejętność prezentacji), jak i zawodowym (budowanie strategii marki, określenie planu działania, przygotowanie wachlarza możliwości do prezentacji marki). Spotkania na żywo wokół „Archipelagu…” wraz z częścią warsztatową na rzecz rozwoju osobistego kobiet skupiały uwagę na określeniu: kim jestem, jakie są moje wartości, do czego zmierzam i jak łagodnie wychodzić ze strefy komfortu, zdobywać się na odwagę i aktywniej działać, podejmując kroki: do powrotu na rynek pracy, awansu zawodowego lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. 

 1. Współorganizacja kampanii „Kobiety na wybory” od maja do października 2023

Fundacja Moc Kobiet od maja 2023 została częścią zespołu budującego strategię kampanii i inicjującego działania edukacyjne. „Kobiety na wybory” miały na celu edukowanie na temat praw wyborczych kobiet i zachęcenie do udziału w wyborach. Fundacja Moc Kobiet szczególnie dbała o zachowanie spójności komunikacji kampanii jako akcji profrekwencyjnej, edukacyjnej i pro bono. Fundacja Moc Kobiet udzieliła tożsamości prawnej stworzonej marce „Kobiety na wybory”; przygotowała stronę www dla kampanii; stworzyła adresy mailowe i kwestionariusze zgłoszeniowe dla dołączających do KnW; uczestniczyła w spotkaniach roboczych; gwarantowała stały kontakt przy KnW 24h/dobę; obsługiwała umowy i loga oraz RODO; prowadziła projekt Ambasadorek (selekcja zgłoszeń, korespondencja z wyjaśnieniem działań), raportowanie projektu. Fundacja Moc Kobiet współorganizowała konferencję prasową po wyborach 26.10.2023 oraz pośredniczyła w przekazaniu na licytacje grafik (powstałych na płótnach podczas akcji) do magazynu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na aukcję WOŚP 2024. (Fundacja MK nie pośredniczyła w procesach licytacji grafik w akcji WOŚP 2024).

 1. „Zmiana warta czytania” od lutego do grudnia 2023

Dla każdej zgłaszającej się osoby to 3 sesje z coachem. Projekt wspomagał kobiety, które potrzebują usystematyzować sprawy osobiste z coachem. Po odbyciu trzech sesji osoba korzystająca ze wsparcia przekazywała coachowi książkę jako formę podziękowania i zapłaty. (Fundacja MK nie pośredniczyła w procesie między stronami po przekazaniu kontaktu osoby zgłaszającej się do coacha).

 1. „Dyżur HR-Kryzysowy” od sierpnia do grudnia 2023

To indywidualne konsultacje w zakresie rekrutacji, rozwoju zawodowego itp. Osoby potrzebujące doradztwa w zakresie HR, przygotowania właściwego CV, listu motywacyjnego, czy też wsparcia przygotowawczego, jak postępować na rozmowie kwalifikacyjnej, mogły zgłosić się do ekspertki HR. (Fundacja MK nie pośredniczyła w procesie między stronami po przekazaniu kontaktu osoby zgłaszającej się do ekspertki HR).

 1. „Kurs mocy ósmoklasisty z języka polskiego” od października 2023 do maja 2024

To cotygodniowe zajęcia grupowe z młodzieżą szkoły podstawowej. Merytoryczny program zajęć i harmonogram spotkań stworzyła Urszula Chrabałowska, która samodzielnie realizowała kurs. Umiejętność używania języka polskiego i świadomej komunikacji jest kluczem do sukcesu w dorosłym życiu. Dlatego kursy przygotowujące do egzaminów są celem fundacji, aby łatwiej było wejść w nastoletnie życie ze znajomością gramatyki, stylistyki, interpunkcji. Aby rozumieć dzieła literackie i świadomie uczestniczyć w komunikacji społecznej, kulturowej i samodzielnie budować relacje międzyludzkie oraz realizować plany przedsiębiorcze dzięki umiejętnościom komunikacyjnym nabywanym na kursie. 

2022

Fundacja MOC KOBIET z siedzibą w Warszawie, NIP 524 294 18 61, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000975169, została powołana oficjalnie do życia dzięki wpisowi w sądowe księgi, powstając w ten sposób 2 czerwca 2022 r. Choć fundatorka i wolontariuszki działały jako „Moc Kobiet” od 2016 roku, to rok 2022 był pierwszym rokiem oficjalnej działalności dla Fundacji Moc Kobiet.

Rok 2022 był kolejnym rokiem pandemii COVID19, a rozpoczęte działania wojenne w Ukrainie, przy gwałtownie rosnącej
inflacji sprawiają, że sytuacja gospodarcza była trudna do przewidzenia, co m.in. za skutkowało poniesieniem wyższych kosztów II Konferencji Szkoleniowej „Odważ się na moc”, która miała miejsce 1 października 2022 r w hotelu Agrykola, przy ul.
Myśliwieckiej w Warszawie. Było to najważniejsze przedsięwzięcie Fundacji, dzięki któremu, w grudniu 2022 r. został uruchomiony program WIDZIALNE.
Dodatkowo, w ramach działań, Fundacja Moc Kobiet była organizatorem takich przedsięwzięć, jak:

Działania Fundacji w najbliższym okresie będą koncentrowały się głównie na kontynuowaniu programu WIDZIALNE, którego inauguracja obyła się w grudniu 2022, a zajęcia z beneficjentami programu rozpoczęły się z początkiem 2023 roku.

PS

Przewijając archiwum, widać, jak zmienia się struktura wspomnień. Od wpisów blogowych na samym dole (wkleiłam oryginalne teksty), po wręcz sprawozdawcze teksty, z ostatniego okresu. Zmiana ta podyktowana jest nie tylko przez zmianę podmiotowości formalnej, ale sam zakres działalności jest dużo szerszy niż na początku. Z kolei osoby i podmioty, którym szczególnie chcemy dziękować, mają dziś swoje szczególne miejsce na stronie Fundacji Moc Kobiet, gdzie zapraszamy wszystkich odwiedzających naszą witrynę, aby poznali naszych Partnerów, klikając w link: https://mockobiet.eu/partnerzy/ lub przechodząc na podstronę z przekierowania w menu. Zapraszamy do lektury i współpracy!

Sylwia Chrabałowska

2021-2019

Fundacja Moc Kobiet na 5 urodziny!

Po pięciu latach działań pro bono powstała Fundacja Moc Kobiet, której istotę zawsze stanowiła współpraca i wsparcie. Jest to źródłem motywacji do rozwoju osobistego i rozwoju przedsiębiorczości, co przekłada się na nasze bliższe i dalsze otoczenie. W ten sposób stajemy się zmianą, którą chcemy widzieć w świecie!

Budowana od lat społeczność Moc Kobiet odpowiada na potrzeby poszukujących swojej drogi, pragnących rozwoju osobistego i zawodowego.  Dotychczas wsparcie dotyczyło tworzenia i udostępniania wartościowych treści na stronie MocKobiet.eu (artykuły poświęcone zarządzaniu firmą i sobą, organizacji i motywacji) oraz organizowania i prowadzenia bezpłatnych spotkań w ramach Moc Kobiet na Żywo! (formuły: grupy mastermind, networking, warsztaty i konferencje). Prowadzone były także procesy mentoringowe dla przedsiębiorców. Obecnie do wspomnianych działań Fundacja Moc Kobiet oferuje wsparcie programowe (tu piszemy o tym więcej).

Program Widzialne

Fundacja Moc Kobiet aktualnie przyjmuje zgłoszenia do programu WIDZIALNE, który ma budować i wzmacniać równą godność płci, a także zwiększać szanse kobiet na rynku pracy.

Diagnostyka problemu

Kobiety podczas poszukiwania pracy spotykają się z przejawami dyskryminacji lub stereotypowego postrzegania kobiecych ról zawodowych, jak:

 

  • wypytywanie o plany dot. zamążpójścia lub macierzyństwa (39,2-46%);

  • dyskryminacja kobiet z małymi dziećmi lub pozostających w stałym związku (38-46%);

  • obniżone płace kobiet w obrębie takich samych stanowisk w porównaniu z płacami mężczyzn (36,7%);

  • przyznawanie kobietom mniej odpowiedzialnych zadań w porównaniu z mężczyznami (23,9%).

Praca zawodowa daje szanse aktywności w różnych obszarach życia. Jej brak utrudnia albo uniemożliwia pełne uczestnictwo w życiu społecznym, także nawiązywanie kontaktów, prezentację swoich kwalifikacji i dokonań.

Cele programu

Działania podejmowane w ramach programu „Widzialne” mają na celu przywrócenie kobietom pewność siebie, by we własnych oczach stały się widzialne. Dostarczą wiedzy o współczesnych narzędziach i pomogą w nabywaniu kompetencji, dzięki którym Beneficjentki same zaczną budować i wzmacniać równą godność płci oraz zwiększać swoje szanse na rynku pracy.

Ramy programu

1. Widzialna dla siebie

Praca w grupie i jeden na jeden, która pomoże w zdefiniowaniu i przełamaniu własnych barier, planowaniu kolejnych kroków i wyboru dalszej ścieżki rozwoju. 

2. Widzialna dla innych

Praca w grupie i jeden na jeden w podziale na 2a.) ścieżkę dla planujących rozwój zawodowy jako lepszy i skuteczniejszy pracownik oraz 2b) ścieżkę dla planujących własną działalność gospodarczą.

Aby utrzymać i rozwinąć skutki programu w perspektywie długofalowej, Fundacja Moc Kobiet będzie pracowała z Beneficjentkami w ramach grup mastermind oraz wspierając ich działania przez bieżące doradztwo, łączenie Beneficjentek w partnerstwa biznesowe, a także ich promocję.

Program zaplanowano na 16 miesięcy pracy Beneficjentek nad zdefiniowanymi przez nie indywidualnymi celami, których realizacja przełoży się i na ich widzialność w środowisku, jak i na rozwój przedsiębiorczości lokalnej, w której zostaną niejako przywrócone na rynku pracy czy jako samodzielni przedsiębiorcy, którzy mogą później tworzyć nowe miejsca pracy dla innych.

Planowane wyniki programu Widzialne

Przedłużenie programu o grupy mastermind będzie wspomagało pogłębienie efektu Widzialnych.

To dzięki innowacyjnemu podejściu, jakie proponujemy, od autodiagnozy uczestniczek, przez danie im konkretnej wiedzy i nauki narzędzi dopasowane do ich indywidualnych profili, po ewaluacyjną opiekę po zakończeniu warsztatów program Widzialne będzie prowadził do realnej zmiany w życiu jednostek oraz ich otoczenia.

W programie zwracamy bowiem również uwagę, by wzrost samoświadomości kobiet pozwalał im na budowanie zrównoważonej ścieżki rozwoju z poczuciem odpowiedzialności za innych.

Widzialne to przyszłe liderki, które rozumieją, na czym polega prawdziwe przywództwo w organizacji oraz potrafią samodzielnie budować i wzmacniać równą godność płci.

Wsparcie programu Widzialne

Fundacja Moc Kobiet objęła wsparciem wydanie tomiku poezji egzystencjalnej Magdaleny Bukowiec pt. „Rewolucja” wydanego nakładem oficyny Moc Media. Z kolei dochód ze sprzedaży tomiku-cegiełki zasili naszą akcję Widzialne, by umożliwić Fundacji Moc Kobiet realizację programu i wsparcie Beneficjentek.

O samym tomiku możesz przeczytać TUTAJ, gdzie udostępniamy także roboczy plik z wybranymi utworami ze zbioru. 

Zapraszamy!

2018

To już minęły 2 lata działalności?

O mijającej rocznicy zdałam sobie sprawę całkiem przypadkowo, kiedy zastanawiałam się nad sensem organizowania kolejnego spotkania Moc Kobiet na Żywo!.

Z jednej strony widziałam w kalendarzu Blog Conference Poznań (#BKPoznan), gdzie bardzo chciałam być. Jednak ostatecznie nie mogłam tam jechać, ponieważ moja córka w tym samym czasie zdawała ostatni egzamin państwowy na kolejny poziom edukacyjny. Nie mogłam tak zwyczajnie spakować się o świcie i sobie wyjechać. To był dla niej przełomowy dzień.

Rozmyślałam zatem, wpatrując się w ścianę i nagle oświeciło mnie:

20 kwietnia MOC KOBIET ma urodziny! 😀

[Zacznę zatem od podziękowań, później przejdę do misji Moc Kobiet, podsumowań minionego roku, a na końcu przeczytasz o facebookowej grupie Moc Kobiet – Społeczność Przedsiębiorczych Ludzi, jej celach i innych możliwościach, jakie daje MK. Zapraszam!]  

Urodzinowe podziękowania dla niestrudzonych MOCarnych KOBIET!

Szczególne prezentacje jako moje podziękowania:

 

  • Nieruchomości! Genialna, przedsiębiorcza i prawdziwa mistrzyni relacji oraz sprzedaży, która znajdzie perełkę i doradzi jak nikt! Agnieszka Włodarczyk z Terranum.pl/. Droga Moja, Agnieszko, Ty wiesz wszystko i ja Ci dziękuję za wszystko. 🙂

  • Rozmowy z Nią mogą zaprowadzić Cię do przełomu, a jeśli się Tobą zaopiekuje, nie zginiesz – Agnieszka Karakurd z KobietaiFirma.pl/. Aga, dziękuję za to, że JESTEŚ. :*

  • Lekko o mediach społecznościowych i marketingu, czyli Magda Bek – MagdaBek.pl/, która zagina internety. 😉 Delikatna, murowana, silna wieża. W kwestiach marketingu internetowego i po jeszcze więcej, zapraszam do Niej. Madzia – a podziękowania są za Twoje serce. <3

  • Graficzka komputerowa – Karolina Wieteska z Carmine Design: Carmine-Design.pl/, która zadba i o logo, i o wizytówki, a także zna się na identyfikacji wizualnej, szablonów stron www oraz sklepów. Odlot! Karolina, dziękuję, że do Ciebie zawsze mogę ze wszystkim jak w dym, i tu wcale nie chodzi o sprawy branżowe. Dziękuję! <3

  • Przy tej okazji chciałabym również podziękować za całą ubiegłoroczną pracę na grupie, która moderacji – zdaję sobie sprawę, momentami była męcząca. Kłaniam się w pas i WIELKIE DZIĘKI za ciągłą gotowość i otwarte głowy oraz serca:

    

    • Magdalenie Ostrowskiej – Ambasadorce Klubu Kobieta i Pieniądze.

  • Jeśli chcesz się wyróżnić wizualnie – znajdziesz u Niej pieczęcie do laku i stemple – Agnieszka Borek i Jej Stemplownia.pl/! Aga – dziękuję, że zawsze mogę na Ciebie liczyć. AVE!

  • Jeśli dość masz szafy, w której nic nie możesz znaleźć, zapraszam Cię do Katarzyny Gasparskiej i DressTheSuccess.com/, gdzie odnajdziesz biznesowy look. Kasiu, dziękuję za wszystkie spotkania i burze mózgów. Z Tobą mogę układać każde puzzle! 🙂

  • Prawniczka, która stworzyła przestrzeń ze zrozumiałymi paragrafami dla mam => Kinga Lalowicz z PrawoDlaMam.pl/. Kingo, dziękuję, że mimo odległości, mimo tak długiego horyzontu czasowego, nadal utrzymujemy łączność! A co ważniejsze, robisz niesamowitą robotę! Kibicuję! 🙂

Spotkania w ramach Moc Kobiet na Żywo!

W ubiegłym roku powstało miejsce spotkań sąsiedzkich Dwa Jelonki w Warszawie. MOC KOBIET, jako inicjatywa pro bono, korzysta z możliwości organizowania spotkań w przestrzeni udostępnianej dla mieszkańców Bemowa. Jestem warszawianką, tutaj mieszkam i tu płacę podatki. 🙂 Zatem organizuję spotkania dla kobiet, budując społeczeństwo przedsiębiorcze i obywatelskie. Cieszę się, że mogę zmieniać świat nie tylko przez Internet, ale pogłębiając nawiązane relacje, spotykając ludzi osobiście i tworząc przyjazne środowisko.

Cel jest jeden. Zmieniać świat na lepszy.

Przedsiębiorczość i współpraca.

Moc Kobiet współtworzy społeczeństwo przyszłości. Lepszej przyszłości. Takiej, w której chcemy widzieć szczęśliwymi nasze dzieci. Przyszłości, w której na starość będziemy mieć pewność, że zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, by wykorzystać potencjał naszego pokolenia i przekazaliśmy pochodnię idącym za nami.

Pomagając jednej osobie, już zmieniamy świat!

To motywuje.

 

Sylwia na dyżurze, czyli konsultacje biznesowe

W jubileuszowym dniu, podczas 9 spotkania Moc Kobiet na Żywo!, miały miejsce indywidualne konsultacje biznesowe, na które od dawna brakowało czasu w kuluarach. Postanowiłam dedykować na nie całe piątkowe wydarzenie.

Intuicja mnie nie zawiodła. Messenger czy telefony nie zastąpią możliwości omówienia twarzą w twarz całego wachlarza potrzeb, które rodzą się po drodze, jak: modele biznesowe, social media na kontach biznesowych a prywatne profile, strategia komunikacji marki, grupy docelowe, lejki sprzedażowe, strony lądowania, klucz wyszukiwania potencjalnych partnerstw biznesowych, narzędzia online, okładki do e-booków, pomysły na własny biznes itp.

Poza tym wspólna burza mózgów daje tyle spojrzeń, ile głów. Jeśli ktoś ostrzega przed pomysłem na biznes i inni są zgodni w krytycznym oglądzie sytuacji, znaczy, że warto faktycznie przyjrzeć się swojemu modelowi, nim włoży się w niego czas i pieniądze.

 

Wyjątkowy Dzień Kobiet 2018 => I konferencja szkoleniowa Moc Kobiet!

Z wielką pompą odbyło się natomiast świętowanie Dnia Kobiet. W sobotę 10 marca br. spotkałyśmy się w Dwóch Jelonkach w Warszawie. Zaprosiłam wówczas do współpracy przy konferencji szkoleniowej aż 7 wspaniałych, przedsiębiorczych kobiet, które wzięły na siebie współudział w zbrodni. 😉 Nie uciekły przed wystąpieniem publicznym oraz każda z nich zorganizowała swoją część warsztatową.

Na I konferencję szkoleniową Moc Kobiet dojechały MOCarne KOBIETY z różnych stron Polski, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Pozytywnym oczywiście! <3

W dobry nastrój i networking wprowadziła nas Jadwiga Korzeniewska z Laboratorium Zmieniacza. Z kolei z prelegentkami przeszłyśmy przez tematy:

  • od tego, jak zarządzać swoimi nieruchomościami w zależności od potrzeb, planując zarówno powiększenie rodziny, jak i opuszczenie gniazda przez dzieci czy podróżnicze życie singla (Agnieszka Włodarczyk z wspomnianego już Terranum)

  • i własnej emerytury, by umieć spojrzeć na siebie w przyszłości jako na starszą panią, którą już dziś należy się zaopiekować, zapewnić jej to, czego dla niej pragniemy… (Katarzyna Wróblewska, Kancelaria Doradcy Podatkowego, wroblewska.pl/),

  • przez prezentacje dla B2B, ofertowanie za pomocą odpowiednio skonstruowanych prezentacji, w których nie prezentujemy produktu, ale nastawiamy się na potrzebę klienta, którą nasz produkt zaspokoi (Monika Tarnowska, professional freelancer)

  • i zarządzanie projektami niczym falą, czyli przechodzenie z zasobami tam, gdzie sytuacja tego wymaga oraz umiejętne kładzenie nacisku na projekty z większą szansą na sukces (Natalia Michałek, Fundacja Jestem w Drodze),

  • po rozważania o tym, jak być pewną siebie i fenomenalną kobietą (Monika Szadkowska, Kobietoteka.pl/)

  • oraz czy dajemy sobie prawo do przyjemności (Zofia Szypowska, Sex-Stories.pl).

Wyróżniające się warsztaty MOCarnych KOBIET z 2017 r.

Codziennie Zmotywowana

Koniecznym jest wspomnieć o niezwykłym spotkaniu z Joanną Religą (CodziennieZmotywowana.pl), która przeprowadziła nas przez 6 kroków każdego biznesu przed jego oficjalnym startem.

Praktyczna kosmetologia krok po kroku

Odbyły się niezwykłe warsztaty z Renatą Godlewską (wykł. WSIiZ oraz Mistrzynią Polski w Makijażu Profesjonalnym. Finalistką Mistrzostw Świata w Makijażu Profesjonalnym) i Ewą Sobolewską (wykł. WSZKiPZ), autorkami książki „Praktyczna kosmetologia krok po kroku. Dłonie i paznokcie” (<= link do księgarni, możesz kliknąć, by zobaczyć). Na warsztatach był manicure, make-up i teoria koloru oraz książka!

Wizerunek ma MOC!

Niezapomniane spotkanie zapewniły nam Katarzyna Gasparska i Agnieszka Zela (razem prowadzą linkowane już wcześniej miejsce poświęcone stylowi i ubraniom). Podczas ich warsztatów był czas na analizę kolorystyczną, analizę sylwetki i tworzenie zestawów z własnych ubrań.

OKO na wydawnictwa i media

Spotkanie, po którym żałuję, że nie mam zdjęcia, są warsztaty o książce, które zorganizowałam z punktu widzenia, jaki możesz odnaleźć na: MocMedia.eu. 🙂

Zaskakujące, że bez szczególnego przypominania, zapraszania i promocji, musieliśmy łączyć na warsztatach stoły, by móc usiąść razem wokół jednej powierzchni, a ja z kolei spodziewałam się tego dnia dwóch, góra czterech osób.

Najważniejsze, że z warsztatów każdy wyszedł z własnym spisem treści na potencjalną książkę, którą – jeśli tylko by chciał – może napisać w oparciu o swoją wiedzę zdobytą w drodze studiów, pogłębiony zainteresowań czy ugruntowaną przez lata doświadczeń.

Podczas spotkania wspominałam o narzędziu do planowania contentu na stronę, zatem zapraszam do lektury krótkiego poradnika dotyczącego Answer the Public. Bardzo praktyczna kopalnia pomysłów na nowe treści!

Grupa wsparcia na Facebooku

Jest to codzienność, o którą opiera się społeczność Moc Kobiet.

MOC KOBIET – SPOŁECZNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZYCH LUDZI => tam znajdziesz:

1.) Cykliczne posty:

 

  • ogłoszenia dam pracę/szukam pracy (poniedziałki),

  • szukam partnera biznesowego/barteru (poniedziałki),

  • miejsce na pokazanie swojej oferty (wtorki),

  • okazję do zaprezentowania swojego miejsca w Internecie poza Facebookiem (środy),

  • blogowe link party (czwartki),

  • facebookowe link party (piątki),

  • miejsce na ogłoszenie wydarzeń/szkoleń/kursów (piątki),

2.) Na stałe:

 

Przykład wzorowej współpracy

Katarzyna Skolimowska z InspiracjeDlaSzkoly.pl/ razem z Marzeną Kud z FitSpirit.pl/ napisały i opublikowały wspólnie książkę, choć pochodzą z różnych miast!

Dołącz do nas 🙂

Dołączając do grupy, konieczne jest zapoznanie się z regulaminem zawartym na FB w jej opisie oraz udzielenie odpowiedzi na 3 pytania, które się wyświetlą.

 

Co robimy w zamkniętej grupie?

Dzielimy się swoją wiedzą, udostępniając każdą treść, która nie prowadzi do zakupu czy wymiany typu treść za adres mailowy, a także korzystamy, by poznać inne osoby oraz pomóc tym, którym jesteśmy w stanie.

Oceniaj swój sukces po tym, co dałeś innym, aby go osiągnąć.

[Dalajlama XIV]

Przy okazji chciałabym napisać poniżej kilka istotnych punktów:

 

  • Przystępując do link party, pamiętaj, by to nie stało się główną aktywnością. Przede wszystkim skup się na wzroście swojego biznesu. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, czytaj, pytaj, rozmawiaj.

  • Warto popracować nad ruchem organicznym na stronie. Link party nie załatwia sprawy. Sztucznym jego rozdmuchiwaniem sobie nie pomożesz. Lepiej skupić się na tworzeniu contentu, który doceni grupa docelowa.

  • Z link party trafiasz na przypadkowe osoby. To jedynie loteria. Lekko podrasuje wyniki w statystykach, ale tracisz energię, jeśli spodziewasz się spektakularnych efektów i klientów z losowych osób.

  • Rób przede wszystkim dobre social media i pochwal się nimi w link party. Nie życzę nikomu tracenia czasu na coś, co nie zasługuje na taką uwagę.

  • W link party czy w postach z ofertami, czy z prezentowanymi innymi miejscami w sieci szukaj ewentualnych partnerów biznesowych z podobnymi grupami docelowymi, podglądaj, odwiedzając inne strony na Facebooku.

  • Wypatruj dobrych pomysłów i implementuj je na swoje pole.

Grupa wsparcia MOCarnych jest, by się poznać i uczyć, by wzrastać. Obecnie przekroczyła 3,6 tys. osób i ok. 94% z nich to kobiety. 🙂

Jeśli chcesz dołączyć, zapraszam serdecznie => KLIKNIJ TUTAJ!

Współpraca => kategoria wpisów The Guests

? Nie musisz być ani blogerką, ani właścicielką firmy. Propozycja ta jest otwarta dla wszystkich => jeśli chcesz napisać tekst gościnny w jednej z kategorii blogowych:

 

  • biznes,

  • motywacja i organizacja,

  • narzędzia,

i przy okazji dać się poznać, zaoferować jakąś radę swoim artykułem, wnieść coś wartościowego, dobrego w życie innych kobiet – zapraszam.

Napisz do mnie!

Serdeczności <3

Sylwia Chrabałowska

2016-2017

Motywacja i współpraca, czyli jak kobiety mogą się wspierać

Impuls

Tę historię znają te osoby, które prywatnie pytały mnie o początki Mocy Kobiet. Dlaczego? – pytają mnie niektórzy. – Jaki był impuls do założenia społeczności?

Historia zdaje się być banalna. Stworzyłam miejsce, którego sama dla siebie nie znalazłam w Internecie. Wszystko stało się, kiedy po udostępnieniu artykułu z działu Health & Medicine zostałam bez słowa usunięta z jednej z grup facebookowych, gdy wykazałam, że podawanie naparu z czystka siwego nie uchroni niemowlęcia przed kleszczami. 

Kwietniowa noc

Rok po tym zdarzeniu siedziałam w nocy, myśląc o tym, jakiego miejsca nie znalazłam w sieci, a jakie chciałabym, aby istniało. Znałam wiele przedsiębiorczych grup, ale wszystkie miały swoje granice. Ich kres wyznaczały biznesowe interesy ich założycieli.

Widziałam, jak kobiety mogą się wspierać, korzystając z dobrodziejstw mediów społecznościowych, ale chciałam im umożliwić rozwój, dzielenie się wiedzą, a także dać miejsce, w którym będą mogły się promować.

Nie wiedziałam jeszcze, jak ma wyglądać owe magiczne miejsce dla kobiet, które chciałam powołać do życia. Jedno było pewne. Sama na takie nie natrafiłam, choć go poszukiwałam.

Poczucie misji

Zależało mi na kobietach, które tworzą swoje biznesy całkowicie samodzielnie. Na tych, które nie mają chociażby takiego wsparcia, jak te, które działają w sieci na rzecz dużych firm. Szczególnie zastanawiałam się nad losem tych kobiet, które nie mają siły przebicia, tupetu czy przekonania do tego, o czym zawsze marzyły, że chcą same zacząć robić. Chciałam pomóc tym, które zaczynają same, całkowicie od zera.

Z drugiej strony, znam wiele ekspertek, które chciałyby dać się poznać, ale nie znajdują ku temu okazji. Myślałam nad tym, jak połączyć te dwie grupy w jedną.

Moc Kobiet – Współpraca, która motywuje!

W kwietniu 2016 roku wpisałam na Facebooku nazwę fanpage, która wskoczyła jako wolna – MOC KOBIET. W ten sposób powstało (choć wirtualnie) miejsce niezależne, gdzie na równych prawach do autopromocji ma dostęp i ta, która prowadzi swój biznes od 10 lat, i ta, która wystartowała miesiąc temu, i ta, która dopiero ma mglisty zarys swojego pomysłu w głowie.

Ze swojej strony motywuję, dostarczam okazji, animuję społeczność i dbam o to, aby Moc Kobiet realizowała swoje pierwotne założenia, tj. aby była środowiskiem, w którym współpraca motywuje do działania.

Podziękowania dla angażujących swój prywatny czas w życiu codziennym na rzecz społeczności Moc Kobiet

Dzielne moderatorki grupy, które mimo pracy, obowiązków domowych, niedzieli, świąt, wypełniają obowiązki, których się podjęły:

 

Jest również graficzka, której Moc Kobiet zawdzięcza zamianę .jpg na wektorowe logo i w każdej chwili, jeśli padnę, jest gotowa przejąć pałeczkę w temacie grafik na MK, co mam w pamięci! Konsultuję się z Karoliną, co mogłam popsuć, jeśli jakiś skrypt na stronie mi nie działa tak, jak zamierzałam:

 

  • Karolina Wieteska z Carmine Design: Carmine-Design.pl

W szarej codzienności mogę również liczyć na:

 

  • Martę Kobielę, która – jeśli jestem zbyt obciążona obowiązkami – wyszukuje treści na fp MK. Zapraszam Was do Marty po radość życia i pomoc w komunikacji: MartaKobiela.pl

Podziękowania dla trzonu drużyny Mocarnych

Od samego początku były przy mnie, za co im szczególnie dziękuję:

 

  • Mistrzyni przedsiębiorczości, cudowna kobieta, która jest olimpijczykiem w budowaniu relacji z klientami i w sprzedaży – Agnieszka Włodarczyk z Terranum.pl. Droga Moja, Agnieszko, zawsze będziesz w samym środku mojego serca.

  • Znaczący impuls do działania na rzecz kobiet w ramach zamkniętej grupy na FB dała mi – nawet nieświadomie – Agnieszka Kudełka z AgnieszkaKudelka.pl, która tworzy z kolei społeczność cyfrowych humanistów. Dziękuję Ci Agnieszko, że byłaś tą iskrą, która zapaliła kolejne ognisko.

  • Przyznam, że mam też w społeczności tajemniczą przyjaciółkę „Ewę ..k„, która zawsze pilnuje, aby nic złego mi się nie stało. Jest moim Aniołem. Przy tej okazji chciałabym Ci Ewo podziękować, że jesteś i mam nadzieję, że czytasz te słowa, uśmiechając się do mnie, jak ja do Ciebie, gdy teraz je piszę.

  • Kolejną Mocarną w samym rdzeniu jest Agata Ciesielska z CykCykStudio.pl oraz Kinga Lalowicz z Lalowicz.pl. Agato i Kingo – cieszę się, że wsiadłyście na wspólny pokład już w sierpniu ub.r. i że podróżujemy wspólnie.

  • Madzia – wybacz, że dopiero teraz o Tobie, ale wzmianki były chronologiczne – tak, chodzi o Magdę Bek. Niezastąpioną, wrażliwą twórczynię treści, która zbudowała LekkaZmianaMamy.pl, również z myślą o kobietach i do tego o marketingu internetowym, wykładając na dłoni bardzo dużo wartości dodanej.

  • Kamila Olszewska-Frontino to z kolei podpora, powierniczka i człowiek-skała. Zapraszam do Niej na TraveLoveIt.com po relacje z podróży oraz coaching.

  • Marzenka Kud – Kochana, niekiedy mam wrażenie, że nadajemy telepatycznie! Zapraszam: FitSpirit.pl.

  • Ania Gidaszewska – to jest kobieta z determinacją wyższą od Pałacu Kultury. Znajdziecie ją tutaj: AnnaGidaszewska.pl.

Wybaczcie, że o wszystkich nie jestem w stanie napisać. Jestem pewna, że kogoś ważnego pominęłam.

(Wiem, nie napisałam o Tobie. Przepraszam… Wybaczysz mi? Muszę jeszcze położyć się spać… Proszę Cię o wyrozumiałość.)

Zapraszam w odwiedziny do cudownych Mocarnych. Zobacz, jakie wspaniałe kobiety tworzą tą społeczność!

Z kolei jeśli czytasz ten tekst i jeszcze Cię nie ma wśród nas, dołącz: