W styczniu 2024 roku wystartował wspólnotowy program rozwojowy ARCHIPELAG KOBIET. W wyniku wzajemnych spotkań, burz mózgów, przeprowadzonych badań, krystalizacji obszarów projektowych po trzech miesiącach zostały utworzone grupy robocze. Dołączyły do nich chętne uczestniczki ze spotkań Archipelagu Kobiet. Dla umocowania grup projektowych działających w ramach Fundacji Moc Kobiet i dookreślenia ich kompetencji powstał Instytut Debory.

Instytut Debory

Instytut Debory jest organem wykonawczym Fundacji Moc Kobiet dla projektów, których celem jest wsparcie kobiet w skutecznej komunikacji kompetencji, planów i potrzeb.

Struktura Instytutu

Instytut Debory został powołany przez Zarząd Fundacji Moc Kobiet. Instytut Debory jest integralną częścią Fundacji Moc Kobiet. Instytutem Debory kieruje dyrektor wraz z zastępcami. Organem doradczym dyrektora Instytutu jest Kolegium Instytutu.

W bieżącej kadencji władz Instytutu na lata 2024-2028 skład osobowy kierownictwa Instytutu Debory stanowią:

 • Sylwia Chrabałowska – dyrektorka
 • Monika Szymor – zastępczyni

Skład osobowy Kolegium Instytutu Debory stanowią (kolejność alfabetyczna):

 • Magda Jędrzejewska-Sadecka
 • Marta Majszyk-Świątek
 • Paulina Zator
 • Justyna Zar Schabowska

W skład Instytutu wchodzą cztery Zakłady:

 • I. Zakład Przedsiębiorczości – Urszula Bogdańska, Łucja Jaźwińska, Anna Ślebioda, Arleta Wasiewicz, Paulina Zator (kier.)
 • II. Zakład Rozwoju Osobistego – Urszula Chrabałowska, Wiktoria Kosterina, Marta Majszyk-Świątek (kier.), Hanna Medyńska, Kamila Morazis, Agnieszka Sokolnicka, Katarzyna Szulim, Justyna Zar Schabowska, Paulina Zator 
 • III. Zakład Zdrowia – Łucja Jaźwińska, Magda Jędrzejewska-Sadecka (kier.), Wiktoria Kosterina, Marta Majszyk-Świątek, Agnieszka Sokolnicka, Anna Ślebioda, Arleta Wasiewicz 
 • IV. Zakład Równości, Integracji i Różnorodności (DE&I) – Urszula Bogdańska, Karolina Bożemska, Urszula Chrabałowska, Magda Jędrzejewska-Sadecka, Hanna Medyńska, Kamila Morazis, Agata Rudnicka, Katarzyna Szulim, Justyna Zar Schabowska (kier.)
 

Cel główny i cele szczegółowe

CEL GŁÓWNY:

Wsparcie kobiet w skutecznej komunikacji swoich:

 • kompetencji,
 • planów,
 • problemów
 • i potrzeb.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1.) Wsparcie przedsiębiorczości kobiet:

 • samozatrudnienie
 • lokalna firma – myślenie globalne
 • kooperatywa

2.) Wsparcie rozwoju osobistego kobiet w zakresie:

 • budowania pewności siebie i poczucia sprawczości
 • asertywności
 • skutecznej komunikacji
 • zarządzania budżetem
 • zarządzania czasem
 • samodzielności

3.) Wsparcie zdrowia kobiet w zakresie:

 • neuroróżnorodności,
 • równowagi psychicznej,
 • ciałopozytywności,
 • przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym,
 • diagnostyki przesiewowej

4.) Wsparcie dobrostanu kobiet w przestrzeni publicznej w zakresie:

 • komunikacji miejskiej i międzymiastowej
 • ścieżek komunikacyjnych ułatwiających drogę do pracy między domem a placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i ośrodkami zdrowia
 • dostępu do sanitariatów

5.) Wsparcie kobiet dyskryminowanych na rynku pracy:

 • z uwagi na wiek jako młodych potencjalnych matek, doświadczonych 50+
 • z uwagi na płeć eliminowane przy przydzielaniu odpowiedzialnych zadań, przy awansach, wynagradzane niższymi stawkami niż inni na tych samych poziomach odpowiedzialności,
 • z uwagi na pełnione role społeczne – matek opiekujących się dziećmi lub córek/sióstr opiekujących się chorymi członkami rodziny

Zapisz się

na nasz newsletter,

by niczego nie przegapić! 

 

Metody działania

Spotkania osobiste stacjonarne i online, warsztaty, prelekcje, materiały drukowane i multimedialne. Tworzenie projektów społecznych i środowiskowych z Partnerami działającymi w wybranych obszarach wsparcia kobiet. Współpraca z samorządami i przedstawicielami władzy ustawodawczej i wykonawczej w Polsce. Praca badawcza i rozwojowa w ramach poszczególnych Zakładów Instytutu Debory.

 

Diagnoza

W ramach Archipelagu Kobiet przeprowadzono (styczeń-marzec 2024) analizę opinii. W otwartym pytaniu ankietowym zadano pytanie: Napisz w dwóch-trzech słowach, jaki JEDEN ISTOTNY problem społeczny dotyczy kobiet w Polsce.

WYNIKI:

 • – Dyskryminacja na rynku pracy:
  • A) kobiet-matek i tych mogących być matkami, a także
  • B) kobiety po 50 (managerki, dyrektorki) niechciane przez rynek pracy;
  • C) luka płacowa
 • – Brak niezależności finansowej i mentalnej, uzależnienie od rodziny lub męża, brak pracy lub umowy o pracę, brak zabezpieczenia emerytalnego
 • – Kształtowanie kobiet przez wychowanie i środowisko, co  objawiają między innymi:
  • A) zaniżona samoocena i brak wiary w swoją normalność; w to, że „taka, jaka jestem, jestem ok”, brak pewności siebie;
  • B) brak poczucia sprawczości;
  • C) stawianie wszystkich innych przed nimi samymi (męża, dzieci, pracę);
  • D) scedowanie na kobiety większość obowiązków domowych i wychowawczych, choć pracują zawodowo równo z mężczyznami, społeczna rola kobiet będąca koniecznością łączenia kilku etatów i przepracowanie, praca ponad normę;
  • E) systemowe zmuszanie kobiet do heroizmu;
  • F) szkodliwe wzorce w narracji medialnej, ukazujące niedoścignione ideały, co obniża ciałopozytywność i prowadzi do zaburzeń odżywiania oraz wprowadza tematy tabu nt. problemów zdrowotnych kobiet;
  • G) brak autentycznych autorytetów;
  • H) brak pomysłu na wyjście z patowej sytuacji – zamknięcie w domowych pieleszach i poddanie narzuconym rolom
 • – Deprecjonowanie osiągnięć i roli ze względu na płeć
 • – Wykluczenie kobiet z dostępnych możliwości rozwoju osobistego i zawodowego
 • – Przemoc finansowa, psychiczna, fizyczna
 • – Niedostrzeganie tzw. niewidzialnej pracy
 • – Projektowanie przestrzeni publicznej bez uwzględnienia naturalnych różnic biologicznych między płciami

WNIOSKI:

U podstaw większości wyżej wymienionych problemów i potrzeb społecznych kobiet leży skuteczna komunikacja. Skuteczna komunikacja zachodzi wówczas, gdy ludzie rozumieją, co do siebie nawzajem mówią – można ją określić jako umiejętność porozumiewania się. Przez komunikację rozumie się przekaz informacji (komunikatu) oraz zdolność rozumienia tego przekazu przez odbiorcę zgodnie z intencją nadawcy. Efektywna komunikacja polega na wzajemnej wymianie informacji przez obie strony w celu osiągnięcia wspólnego zrozumienia. Wymaga dobrych umiejętności słuchania i jasnego wyrażania się. Skuteczna komunikacja zatem to umiejętność jasnego i efektywnego porozumiewania się z innymi ludźmi, aby móc angażować i podejmować działania.  


Wierzę, że możemy komunikować się bez przemocy, mowy nienawiści, odpowiedniej rzeczy dając słowo, wierni ideałom wolności, która nie przekracza granic osobistych naszego rozmówcy!
Sylwia Chrabałowska

Zapisz się

na nasz newsletter,

by niczego nie przegapić!