Cele statutowe i organy zarządcze Fundacji Moc Kobiet

CEL GŁÓWNY FUNDACJI MOC KOBIET:

PROMOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POBUDZANIE POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZEJ, BY WSPIERAĆ ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I ZWALCZAĆ BEZROBOCIE, PRZY JEDNOCZESNYM UPOWSZECHNIANIU OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH.

Organy zarządcze Fundacji:

  • Zarząd Fundacji
  • Rada Fundacji

Kontakt do Organów zarządczych Fundacji: