Fundacja Moc Kobiet

Zarządzanie kompetencjami na 2025 rok: Przyszłość pracy a potrzeba adaptacji

Przyszłość pracy niesie ze sobą wyzwania związane z dynamicznymi zmianami na rynku i postępującą automatyzacją. Kluczowe kompetencje związane z rozwiązywaniem problemów oraz zarządzaniem własnym rozwojem i technologią stanowią fundament adaptacji i konkurencyjności w erze zmian. Pracownicy muszą zdobywać nowe umiejętności, a firmy muszą wspierać proces przekwalifikowania swoich pracowników. W tej nowej rzeczywistości, innowacyjność organizacji i zdolność do dostosowywania się stają się kluczowymi czynnikami sukcesu.
A czy TY i Twoja organizacja jesteście już gotowi na 2025 rok?

Czytaj więcej »

Zapraszamy na RZECZPOSPOLITĄ BABSKĄ

„Rzeczpospolita Babska” to konferencja w formie cyklu wywiadów, paneli dyskusyjnych i warsztatów, poświęcona w całości roli kobiet w przestrzeni publicznej – w świecie nauki, biznesu i polityki. Celem projektu jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom, jakie wyzwania stawiane są współczesnym polityczkom, przedstawicielkom III sektora i menadżerkom oraz osobom pracującym w wysoce sfeminizowanych obszarach zawodowych.

Czytaj więcej »

Zarządzanie karierą

Kiedy mówimy „kariera”, często pierwsze, co przychodzi nam na myśl, to businesswoman w markowych szpilkach przemierzająca korytarz w międzynarodowej korporacji albo poważny inwestor w drogim garniturze, koniecznie z teczką, któremu szofer każdorazowo otwiera drzwi przed nosem. W rzeczywistości kariera

Czytaj więcej »

WspieraMY pomijanych, by stawali się widzialnymi