Fundacja Moc Kobiet

Zapraszamy na RZECZPOSPOLITĄ BABSKĄ

„Rzeczpospolita Babska” to konferencja w formie cyklu wywiadów, paneli dyskusyjnych i warsztatów, poświęcona w całości roli kobiet w przestrzeni publicznej – w świecie nauki, biznesu i polityki. Celem projektu jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom, jakie wyzwania stawiane są współczesnym polityczkom, przedstawicielkom III sektora i menadżerkom oraz osobom pracującym w wysoce sfeminizowanych obszarach zawodowych.

Czytaj więcej »

Różnorodność społeczna i jej siła

Różnorodność to kluczowy element każdej społeczności, który przejawia się w wielu obszarach życia, od kultury i sztuki po biznes i edukację. W niniejszym artykule przyjrzymy się głębiej temu, dlaczego różnorodność społeczna jest tak istotna i jakie ze sobą niesie korzyści

Czytaj więcej »

WspieraMY pomijanych, by stawali się widzialnymi