TY: Mówisz, o czym marzysz
MY: Dajemy Ci uwagę, wiedzę i czas

UWAGA: Rekrutacja do edycji 2023-2024 została zakończona. Nabór do edycji 2024-2025 otworzymy 3.11.2023 roku. Zapraszamy!

O programie

Dzięki podjętym studiom, kursom zawodowym zdobyłaś lub zdobędziesz konkretny zawód. Jednak marzysz o wspaniałej przyszłości, poczuciu sukcesu, awansie zawodowym czy własnej firmie. Pstryk! Wszystko się udało, wystarczy przystąpić do działania! … Tylko jak? Czy kursy i studia wystarczą? Jak zacząć, gdy jest się już na etacie i nie dysponuje dodatkowym kapitałem? Jak mówić o swojej marce, gdy faktycznie jeszcze nie ma własnej firmy? Jak budować zaufanie klientów, gdy jest się dla większości anonimowym czy obojętnym?

Być może zadajesz sobie podobne pytania. Brak pewności siebie czy doświadczenia z zakresu przedsiębiorczości mogą hamować w podjęciu działań do realizacji marzeń. Fundacja Moc Kobiet przez program „Widzialne” pomoże Ci określić cel, dostarczy narzędzi i pomoże w nabywaniu kompetencji, dzięki którym zaczniesz budować swoją zawodową przyszłość w kształcie, o jakim marzysz.

W ankiecie opowiedz nam o sobie, dołącz do programu, a my pomożemy ci dokładnie zdefiniować realistyczny cel zawodowy, opracować ścieżkę rozwoju i skuteczną strategię działania.

Doświadczony zespół Fundacji Moc Kobiet, gromadzący doradców z zakresu zarządzania, modeli biznesu, strategii konkurencji, komunikacji oraz mentorów biznesu, trenerów rozwoju zawodowego gwarantuje, że zdobyta wiedza zaprocentuje, a włożony czas w pracę nad projektem przyniesie owoce.

Udział w programie „Widzialne” pozwoli Ci na realizację własnych marzeń! Przystąp!

Sprawdź, czy to dla Ciebie!

Fundacja Moc Kobiet ze swoim programem wychodzi naprzeciw wszystkim kobietom, aby:

● uwierzyły w swoje możliwości, dostrzegły własny potencjał, 
● dostarczyć wiedzy o współczesnych narzędziach, np. do zarządzania projektami, czasem, zespołem, mediami,
● pomóc w nabywaniu kompetencji, np. zarządzania, planowania, delegowania, marketingu czy sprzedaży.

Jeśli masz ukończone 18 lat i choć na dwa punkty odpowiesz twierdząco,  to program „Widzialne” jest dla ciebie! 

 1. Nie wiem, czym mam się zająć w życiu.
 2. Nie wiem, czy dalej studiować, czy zrobić sobie gap year.
 3. Nie wiem, jaką wybrać specjalizację, jaki kurs / profil, jakie studia.
 4. Nie wiem, jak skutecznie aplikować o pracę, awansować, negocjować podwyżkę, podnieść ceny za usługi.
 5. Chciałabym założyć firmę, ale nie wiem, jak się za to zabrać.
 6. Prowadzę już firmę, ale nie osiągam wyników, na jakie liczyłam.
 7. Chcę być liderką.

Jeśli choć 2 razy odpowiedziałaś sobie “tak”, jeśli poczułaś, że program “Widzialne” jest tym, czego szukasz, wypełnij ankietę!

CELE Programu

Z Fundacją Moc Kobiet:

– zdefiniujesz realistyczny cel zawodowy;

– opracujesz kompleksową strategię;

– zyskasz pewność siebie i dowiesz się, jak budować wizerunek marki;

– zaplanujesz ścieżkę rozwoju;

– zdobędziesz kompetencje z zarządzania, budowania strategii, kontrolowania postępów i wprowadzania korekt;

– dowiesz się, jak wykorzystywać współczesne narzędzia do m.in. zarządzania czasem, projektami, mediami;

– dowiesz się, jak działać w zakresie PR-u, aby inni dowiedzieli się o Tobie, nauczysz się autoprezentacji, otrzymasz wsparcie PR od Fundacji Moc Kobiet.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

– Personalizowany program rozwojowy Fundacji Moc Kobiet „Widzialne” pomoże ci jasno wytyczyć cele, co zwiększy prawdopodobieństwo ich osiągnięcia (niwelując czynniki wewnętrzne);

– Nauczysz się, jak świadomie i asertywnie oraz skutecznie stać się widzialną na rynku pracy oraz jako przedsiębiorczyni;

– Dzięki umiejętności postrzegania siebie jako osoby z odpowiednimi kompetencjami, zachowasz równowagę i przestrzeń do rozwoju społecznego, jak i zawodowego;

– Rozwój zawodowy pozwoli ci na niezależność finansową i da możliwość samodecydowania o sobie;

– Uczestnictwo w grupie mastermind pozwoli na nowe przyjaźnie i znajomości, które będą wsparciem i inspiracją do dalszego rozwoju.

– Wsparcie w zbudowaniu planu promocji oraz publikacje o tobie lub twojej marce, a także TY jako przykład dobrych praktyk!

Harmonogram

 1. Inauguracja programu (grudzień 2022)
 2. Etap 1. Widzialna dla siebie (styczeń-marzec 2023/ 4 warsztaty on-line + 2 sesje indywidualne). Uświadomienie sobie własnych barier i ich przełamanie. Poznanie kompetencji osobowościowych i zawodowych.
 3. Etap 2. Widzialna dla innych (kwiecień-czerwiec 2023/ 4 warsztaty online + 2 sesje indywidualne).

2A. Dla beneficjentek, które chcą wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy: Zasady poruszania się na rynku pracy, nauka autoprezentacji, przygotowanie do pracy w nieznanym środowisku, metody integracji, wejścia w grupę, wzmocnienie asertywności – gotowość na stresujące pytania.

2B. Dla beneficjentek, które chciałyby uruchomić własną działalność gospodarczą: Wartość oferty i grupa docelowa, strategia, finanse i marketing, kanały komunikacji i dystrybucji, kluczowe działania, kluczowi partnerzy, wzmocnienie asertywności dla sprzedaży i w postępowaniu z ludźmi jako szefowa.

 1. Przerwa wakacyjna (lipiec-wrzesień 2023)
 2. Etap 3. Mastermind (październik-grudzień 2023/ 6 spotkań + 3 sesje indywidualne). Grupy mastermindowe. Stawianie konkretnych celów do realizacji w 90 dni.
 3. Etap 4. Zamykanie programu (styczeń-marzec 2024) Podsumowanie programu (styczeń 2024) i kolejno prezentacja przez Fundację Moc Kobiet samych beneficjentek programu oraz ich sukcesów (luty-marzec 2024).
 4. Ewaluacja programu (październik-grudzień 2024) Trzy spotkania ewaluacyjne w odstępach miesięcznych. Zebranie przykładów dobrych praktyk (case study). Dla Uczestników, którzy pracowali w ramach programu do końca, wdrożenie indywidualnych ścieżek PR!

6 POWODÓW, DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W „WIDZIALNYCH”

  1. Systematyczna inwestycja we własny rozwój (ok. 2h tygodniowo, po szkole, po pracy).
  2. Zdobycie wiedzy, w oparciu o najnowszą dane, badania, aby rozwijać siebie i własne pasje.
  3. Poznasz bezpośredni, personalizowany i realny plan działania.
  4. Uczestnictwo on-line pozwala na oszczędzenie czasu na dojazdy, możesz zrobić coś dla siebie z dowolnego miejsca na świecie.
  5. Dzięki wsparciu tutorów, na bieżąco rozwiązywane są problemy i ustalane wskazówki do działania.
  6. Wdrożenie indywidualnych ścieżek PR i zbudowanie rozpoznawalnej marki.

Certyfikat

Fundacja Moc Kobiet w programie „Widzialne” wystawia Certyfikat ukończenia Programu „Widzialne, zaświadczający uczestnictwo w programie.

Informacje o Autorce Programu "Widzialne"

Sylwia Chrabałowska –

Fundatorka i prezeska Fundacji Moc Kobiet. Ekspertka rynku wydawniczego, jako filolog języka polskiego związana z mediami od 1998 r. Doktorantka w Instytucie Zarządzania i mentorka w Programie Mentoringowym Szkoły Głównej Handlowej. Założycielka wydawnictwa Moc Media, Członkini Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz Polskiej Izby Książki. Autorka kursów zawodowych, wykładowczyni PTWK. Prowadzi konsultacje biznesowe i organizuje warsztaty o zróżnicowanej tematyce. Jej zainteresowania naukowe obejmują społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw, dialog z interesariuszami, modele biznesu i zarządzanie strategiczne.

Wyróżniona w Galerii 10 Kobiet SGH wystawionej podczas Tygodnia Kobiet Sukcesu 2023 w Auli Spadochronowej SGH. Laureatka plebiscytu TOP15 Kobiet Sukcesu 2022 w kategorii biznes i marketing. Nagroda dla wydawcy za najlepszą sprzedaż IQ2018 r. i za osiągnięcia roku 2017. Wyróżniona Certyfikatem Działacza NGO.

REGULAMIN PROGRAMU "WIDZIALNE" FUNDACJI MOC KOBIET

 • 1 ZASADY OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w personalizowanym programie rozwoju „WIDZIALNE” Fundacji Moc Kobiet, zwanej dalej Fundacją MK, rozpoczynającym się w grudniu 2022, zwanym dalej „Programem”.
 2. Program „WIDZIALNE” Fundacji MK jest personalizowanym cyklem szkoleniowym dla przyszłych liderek i liderów, mającym za zadanie zdefiniowanie realistycznych celów zawodowych, opracowania ścieżki rozwoju i skutecznej strategii działania.
 3. Organizatorem Programu „WIDZIALNE” jest Fundacja MK.
 4. Program będzie realizowany od 12.2022 r. do 12.2024 r.
 5. Program będzie realizowany w formule on-line, dopuszcza się organizację dodatkowych nieobowiązkowych spotkań stacjonarnych.
 6. Kwalifikacja do udziału w Programie odbywa się na podstawie trzech rodzajów kwalifikacji:
  1. ankiet do bezpłatnych grup, finansowanych przez Fundację Moc Kobiet, gdzie decyduje kolejność zgłoszeń,
  2. konkursu WSIiZ („Konkurs Widzialne” Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia dla studentów WSIiZ),
  3. ankiet do grup samodzielnie finansowanych przez Uczestników, gdzie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • 2 INFORMACJE O UCZESTNIKACH

Uczestnikami w Programie mogą zostać osoby, które mają ukończone 18 lat i zgłosiły się do niego w ramach jednego z wyżej wymienionych trzech rodzajów kwalifikacji i podpisały umowę uczestnictwa.

 • 3 ZASADY DZIAŁANIA PROGRAMU
 1. Zgłoszenia do Programu „WIDZIALNE” Fundacji MK będą przyjmowane poprzez ankiety w dwóch terminach:
  1. Do grup bezpłatnych: od 1.08.2022 r. do 3.11.2022 r.
  2. Do grup w ramach konkursu WSIiZ: od 4.11.2022 r. do 30.11.2022 r.
  3. Do grup płatnych z samodzielnym finansowaniem: od 4.11.2022 r. do 4.12.2022 r.
 2. Fundacja MK tworzy małe grupy najlepiej dopasowane do Uczestników na podstawie wypełnionych ankiet i przesłanych ich w drodze zgłoszeń za pośrednictwem udostępnianych formularzy Google. Grupy co do zasady nie przekraczają liczby 5 Uczestników.
 3. Program odbywa się on-line za pośrednictwem udostępnianego przez Fundację MK linku do platformy umożliwiającej jednoczesny udział w rozmowie wideo między wieloma uczestnikami, do której każdy z uczestników zapewnia we własnym zakresie łącze internetowe, kamerę, głośniki i mikrofon.
 4. Na Program składają się wyróżnione poniżej etapy i moduły:
 • Inauguracja programu (grudzień 2022)
 • Etap 1. Widzialna dla siebie (czas trwania etapu: styczeń-marzec 2023)
  • Jest to czas pracy z mentorem nad uświadomieniem sobie własnych barier i przełamaniem ich, by odważyć się planować oraz realizować cele zawodowe i osobiste. Poznanie kompetencji osobowościowych i zawodowych.
  • Metody: 4 warsztaty online 120 min w odstępach 2-tygodniowych, a na nich wykład, praca grupowa, praca własna plus wsparcie w sformułowaniu celów przez udział w dwóch sesjach indywidualnych dla każdej Uczestniczki po pierwszym i po ostatnim warsztacie grupowym.
 • Etap 2. Widzialna dla innych (czas trwania etapu: kwiecień-czerwiec 2023)
  • Dla Uczestniczek, które chcą wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy:
   • Zasady poruszania się na rynku pracy, nauka autoprezentacji, przygotowanie do pracy w nieznanym środowisku, metody integracji, wejścia w grupę, wzmocnienie asertywności – gotowość na stresujące pytania.
  • Dla Uczestniczek, które chciałyby uruchomić własną działalność gospodarczą:
   • Wartość oferty i grupa docelowa, strategia, finanse i marketing, kanały komunikacji i dystrybucji, kluczowe działania, kluczowi partnerzy, wzmocnienie asertywności dla sprzedaży i w postępowaniu z ludźmi jako szefowa.
  • 2A. i 2B. Metody: 4 warsztaty online 120 min w odstępach 2-tygodniowych, a na nich wykład, praca grupowa, drama, praca własna plus dwie sesje indywidualne dla każdej Uczestniczki po pierwszym i po ostatnim warsztacie grupowym w celu opracowania:
   • indywidualnej ścieżki rozwoju z uwzględnieniem czynników zewnętrznych dla danej Uczestniczki (np. listy potencjalnych przyszłych pracodawców, zaplanowanie kolejnych działań do celu oraz przygotowanie dokumentów)
   • z każdą Uczestniczką jej planu biznesu z uwzględnieniem czynników zewnętrznych dla danej Uczestniczki.
  • Przerwa wakacyjna (czas trwania etapu: lipiec-wrzesień 2023)
   • Zgodnie z harmonogramem etap 1 i 2 zakończy się do końca czerwca 2023, a po nim nastąpi przerwa wakacyjna do końca września 2023.
  • Etap 3. Mastermind (czas trwania etapu: październik-grudzień 2023)
   • Uczestniczki zintegrowane w grupach warsztatowych z etapu 2 przejdą w grupy mastermindowe. Zgodnie z tą metodyką każda uczestniczka stawia konkretny cel do realizacji w czasie do 90 dni. W jednej grupie może być od 3 do 5 uczestniczek. Podczas spotkania obowiązuje ścisły harmonogram i czas dla każdej osoby, co gwarantuje możliwość wypowiedzi na temat sukcesów od ostatniego spotkania, podsumowania poprzednich zobowiązań, postawienia pytania do grupy. Każda ze słuchających osób będzie mogła doradzić osobie mówiącej. Nad zachowaniem równowagi w podziale czasu między uczestniczkami będzie czuwać moderująca spotkanie mentorka.
   • Metody: 6 spotkań mastermind online 120 min w odstępach 2-tygodniowych. Trzy sesje indywidualne z mentorką.
  • Etap 4. Zamykanie programu (czas trwania etapu: styczeń-marzec 2024)
   • Podsumowanie programu (styczeń 2024) i kolejno przygotowanie promocji oraz prezentacja przez Fundację Moc Kobiet samych Uczestniczek programu oraz ich sukcesów (luty-marzec 2024)
  • Ewaluacja programu (czas trwania etapu: październik-grudzień 2024)
   • Trzy indywidualne spotkania ewaluacyjne w odstępach miesięcznych: rewizja, konsultacje, opis i publikacja dobrych praktyk (case study Uczestniczek).
 1. Harmonogram płatności dla Uczestników, o których mowa w §1 p.6c i §3 p.1c umożliwia wybór jednej z czterech dostępnych opcji:
  1. płatność jednorazowa w kwocie 3000 PLN brutto do 31.12.2022 r.;
  2. płatność w 2 równych ratach po 1600 PLN brutto (1 rata do 31.12.2022 r., 2 rata do 31.12.2022);
  3. płatność w 4 równych ratach po 800 PLN brutto (1 rata do 31.12.2022, 2 rata do 30.06.2023, 3 rata do 31.12.2023, 4 rata do 30.06.2023);
  4. płatność w 24 równych ratach miesięcznych po 135 PLN brutto, gdzie termin pierwszej wpłaty upływa 31.12.2022, a termin ostatniej z 24 rat upływa 31.12.2024).
 2. Wyboru i zobowiązania przestrzegania harmonogramu płatności Uczestnicy, o których mowa w §1 p.6c i §3 p.1c dokonują indywidualnie w swojej umowie uczestnictwa
 • 4 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Fundacja Moc Kobiet z siedzibą przy ul. Mokrej 2/51, 03-562 Warszawa, kontakt@mockobiet.eu.
 2. Zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO) zawiera umowa uczestnictwa w Programie.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Osoby zaangażowane w Program „WIDZIALNE” ze strony Fundacji MK oraz zakwalifikowani Uczestnicy deklarują zgodnie:
   1. aktywne uczestnictwo w Programie,
   2. wspólną pracę nad wyznaczonymi celami i realizację związanych z tym zadań,
   3. realizację postanowień ustalonego wspólnie kontraktu.
  2. Fundacja MK zastrzega sobie prawo zaproszenia wybranych osób do roli prowadzących grupy uczestników w trybie indywidualnym niezależnie od naboru.
  3. Zgodnie z deklaracją o personalizacji Programu do potrzeb Uczestników Fundacja MK zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w harmonogramie Programu oraz w jego zakresie.
  4. Wszystkie pozostałe kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje indywidualnie podpisywana z każdym Uczestnikiem umowa uczestnictwa w Programie.

.