UWAGA: Program wsparcia od Fundacji Moc Kobiet dla nowych osób w nowej formule od 2024 roku jako ARCHIPELAG KOBIET. Informacje TUTAJ!

O programie "Widzialne" na lata 2023-2024

Dzięki podjętym studiom, kursom zawodowym zdobyłaś lub zdobędziesz konkretny zawód. Jednak marzysz o wspaniałej przyszłości, poczuciu sukcesu, awansie zawodowym czy własnej firmie. Pstryk! Wszystko się udało, wystarczy przystąpić do działania! … Tylko jak? Czy kursy i studia wystarczą? Jak zacząć, gdy jest się już na etacie i nie dysponuje dodatkowym kapitałem? Jak mówić o swojej marce, gdy faktycznie jeszcze nie ma własnej firmy? Jak budować zaufanie klientów, gdy jest się dla większości anonimowym czy obojętnym?

Być może zadajesz sobie podobne pytania. Brak pewności siebie czy doświadczenia z zakresu przedsiębiorczości mogą hamować w podjęciu działań do realizacji marzeń. Fundacja Moc Kobiet przez program „Widzialne” pomoże Ci określić cel, dostarczy narzędzi i pomoże w nabywaniu kompetencji, dzięki którym zaczniesz budować swoją zawodową przyszłość w kształcie, o jakim marzysz.

W ankiecie opowiedz nam o sobie, dołącz do programu, a my pomożemy ci dokładnie zdefiniować realistyczny cel zawodowy, opracować ścieżkę rozwoju i skuteczną strategię działania.

Doświadczony zespół Fundacji Moc Kobiet, gromadzący doradców z zakresu zarządzania, modeli biznesu, strategii konkurencji, komunikacji oraz mentorów biznesu, trenerów rozwoju zawodowego gwarantuje, że zdobyta wiedza zaprocentuje, a włożony czas w pracę nad projektem przyniesie owoce.

Udział w programie „Widzialne” pomaga w realizację własnych marzeń i planów!

CELE Programu

Z Fundacją Moc Kobiet:

– zdefiniujesz realistyczny cel zawodowy;

– opracujesz kompleksową strategię;

– zyskasz pewność siebie i dowiesz się, jak budować wizerunek marki;

– zaplanujesz ścieżkę rozwoju;

– zdobędziesz kompetencje z zarządzania, budowania strategii, kontrolowania postępów i wprowadzania korekt;

– dowiesz się, jak wykorzystywać współczesne narzędzia do m.in. zarządzania czasem, projektami, mediami;

– dowiesz się, jak działać w zakresie PR-u, aby inni dowiedzieli się o Tobie, nauczysz się autoprezentacji, otrzymasz wsparcie PR od Fundacji Moc Kobiet.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

– Personalizowany program rozwojowy Fundacji Moc Kobiet „Widzialne” pomoże ci jasno wytyczyć cele, co zwiększy prawdopodobieństwo ich osiągnięcia (niwelując czynniki wewnętrzne);

– Nauczysz się, jak świadomie i asertywnie oraz skutecznie stać się widzialną na rynku pracy oraz jako przedsiębiorczyni;

– Dzięki umiejętności postrzegania siebie jako osoby z odpowiednimi kompetencjami, zachowasz równowagę i przestrzeń do rozwoju społecznego, jak i zawodowego;

– Rozwój zawodowy pozwoli Ci na niezależność finansową i da możliwość samodecydowania o sobie;

– Uczestnictwo w grupie mastermind pozwoli na nowe przyjaźnie i znajomości, które będą wsparciem i inspiracją do dalszego rozwoju.

– Wsparcie w zbudowaniu planu promocji oraz publikacje o tobie lub twojej marce, a także TY jako przykład dobrych praktyk!

Certyfikat

Fundacja Moc Kobiet w programie „Widzialne” wystawia Certyfikat ukończenia Programu „Widzialne”, zaświadczający uczestnictwo w programie.

Informacje o Autorce Programu "Widzialne"

Sylwia Chrabałowska –

Fundatorka i prezeska Fundacji Moc Kobiet. Ekspertka rynku wydawniczego, jako filolog języka polskiego związana z mediami od 1998 r. Doktorantka w Instytucie Zarządzania i wieloletnia mentorka w Programie Mentoringowym Szkoły Głównej Handlowej. Założycielka wydawnictwa Moc Media, członkini Chapter Zero Poland, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz Polskiej Izby Książki. Autorka kursów zawodowych, wykładowczyni PTWK. Prowadzi konsultacje biznesowe i organizuje warsztaty o zróżnicowanej tematyce. Jej zainteresowania naukowe obejmują społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw, dialog z interesariuszami, modele biznesu i zarządzanie strategiczne.

Wyróżniona w Galerii 10 Kobiet SGH wystawionej podczas Tygodnia Kobiet Sukcesu 2023 w Auli Spadochronowej SGH. Laureatka plebiscytu TOP15 Kobiet Sukcesu 2022 w kategorii biznes i marketing. Nagroda dla wydawcy za najlepszą sprzedaż IQ2018 r. i za osiągnięcia roku 2017. Wyróżniona Certyfikatem Działacza NGO. Współorganizatorka kampanii profrekwencyjnej KOBIETY NA WYBORY. Autorka innowacji społecznej WIDZIALNE, a także ARCHIPELAGU KOBIET.