finansowanie biznesu - Jak zdobyć środki na założenie firmy?

Finansowanie biznesu? – Eksperci z Aleo gościnnie dla MK

Jedną z barier przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej jest brak finansowania biznesu. Wiele osób ma świetny pomysł na firmę, a jednak powstrzymuje ich brak wystarczających środków. Tymczasem spełnienie ich marzeń jest tylko o krok. Wystarczy skorzystać z dostępnych form finansowania biznesu.

finansowanie biznesu

Jakie koszty musi ponieść przedsiębiorca, zakładając firmę?

Każde nowe przedsiębiorstwo, niezależnie od wielkości i profilu działalności, wymaga odpowiedniego wkładu finansowego. To, ile będziemy musieli zapłacić za jego założenie, zależy od wielu czynników – w tym od formy prawnej działalności.

Opłaty rejestracyjne

Pierwszym istotnym kosztem są opłaty rejestracyjne. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej to nic nie kosztuje, ale spółki prawa handlowego wydadzą już kilkaset złotych.

Należy uiścić opłatę sądową od wpisu do KRS w wysokości 500 zł w przypadku rejestracji klasycznej i 250 zł za rejestrację elektroniczną, a także 100 złotych z tytułu ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dodatkowo, spółki będą musiały uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% łącznej wartości wniesionych wkładów.

ZUS

Na początku działalności warto też przeznaczyć zapas pieniędzy na zapłatę należności do ZUS.

Osoby zakładające działalność po raz pierwszy mogą skorzystać z tzw. małego ZUS-u w kwocie 500 złotych miesięcznie lub z ulgi na start.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej

Pozostają jeszcze bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, czyli najem biura, zakup sprzętu, licencji, materiałów biurowych i tak dalej. Tutaj trudno oszacować potrzebną kwotę dla finansowania biznesu, ponieważ wszystko zależy od charakteru danego przedsiębiorstwa.

Jak zdobyć pieniądze na rozwinięcie firmy?

Jeżeli zbierzemy wszystkie wydatki, z pewnością wyjdzie nam spora, co najmniej kilkutysięczna suma. Wiele osób zniechęca to do założenia działalności gospodarczej. Tymczasem istnieją możliwości rozwiązania problemu. Wystarczy sięgnąć po jedną z form zewnętrznego finansowania biznesu.

Należy jednak pamiętać, że aby ją otrzymać, należy dopracować pomysł oraz biznesplan przyszłej firmy.

Poza tym nie każda działalność gospodarcza na starcie potrzebuje do realizacji działań specjalnego biura czy powierzchni usługowej. Z kolei są branże, w których lokal, a nawet lokale spełniające specjalne wymagania są niezbędne.

Dotacje na założenie firmy z Urzędu Pracy (Funduszu Pracy)

Dotacje z Urzędu Pracy to atrakcyjna forma walki z bezrobociem. Uzyskiwane w ten sposób pieniądze stanowią bezzwrotne pożyczki będące formą finansowania biznesu.

Ile można zyskać? Dofinansowanie oscyluje w granicy 20 tys. złotych. Żeby skorzystać z dostępnej puli, należy jednak spełnić następujące warunki.

  1. Konieczne jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej.
  2. Osoba, ubiegająca się o dofinansowanie, nie może być studentem studiów dziennych.
  3. Korzystający ze środków z Funduszu Pracy nie może prowadzić innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.
  4. Pieniędzy nie otrzymają Ci, którzy w trakcie ostatnich 12 miesięcy odmówili przyjęcia propozycji zatrudnienia, oferowanej przez Urząd Pracy.
  5. Ubiegający się o dofinansowanie musi wykazać, że w okresie 2 lat od złożenia wniosku nie popełnił przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
  6. Dotacja jest jednorazowa, a zatem ktoś, kto już wcześniej korzystał z takiej pomocy, zostanie wykluczony.

finansowanie biznesu

Dotacje z Unii Europejskiej

Inną, możliwą formą finansowania biznesu jest wystąpienie o dotacje z Funduszy Europejskich. Jest to forma pomocy dla osób, które chcą założyć własną firmę.

Co do zasady dotacje z UE są bezzwrotne, więc nie trzeba ich spłacać, ale w przypadku niewywiązania się z umowy mogą ulegać zwrotowi.

Warunki, jakie należy spełnić, uzależnione są od konkretnego programu. Wszelkie informacje na temat funduszy można znaleźć w Powiatowych Urzędach Pracy, Wojewódzkich Urzędach Pracy lub oraz na ich stronie internetowej.

Akademickie Ośrodki Przedsiębiorczości

Akademickie Ośrodki Przedsiębiorczości oferują atrakcyjne warunki wsparcia dla młodych przedsiębiorców – studentów i absolwentów uczelni wyższych. Firmy zakładane są na zasadzie pionu AIP, za pośrednictwem preinkubacji.

Zakwalifikowana osoba otrzymuje osobowość prawną, ale nie musi rejestrować własnej działalności oraz płacić składek ZUS-u czy ponosić kosztów księgowości. Działalność można prowadzić, płacąc zaledwie 250 zł miesięcznie. Wniosek zgłasza się przez Internet lub osobiście w siedzibie AIP.

Anioły Biznesu

Wśród pozabankowych instytucji finansowych należy wyróżnić Anioły Biznesu. Za tą nazwą kryją się przedsiębiorcy, którzy wspierają innowacyjne pomysły poprzez dofinansowanie określonego projektu w zamian za część udziałów w firmie.

Anioły Biznesu skupiają się w ramach sieci. Przykładem może być chociażby Amber – Sieć Aniołów Biznesu albo Lewiatan Business Angels. Aby skorzystać z ich pomocy w finansowaniu biznesu, należy zgłosić swój pomysł na jednej z prowadzonych przez nich stron internetowych i przedstawić go w jak najciekawszy sposób.

W przypadku Aniołów Biznesu nie ma żadnych ograniczeń w zakresie kwot dotacji, o jakie można się ubiegać.

Crowdfunding

Crowdfunding bazuje na finansowaniu społecznościowym, a wsparcie zapewniają zwykli ludzie. Najbardziej popularnymi portalami, skupiającymi inicjatywy crowdfundingowe są polakpotrafi.pl lub wspolnyprojekt.pl.

Najczęściej osoby, uzyskujące w ten sposób fundusze na realizację swojego projektu oferują darczyńcom różnego rodzaju bonusy w ramach podziękowań – gadżety, płyty, książki itd.

Podobnie jak w przypadku Aniołów Biznesu, crowdfunding nie stawia żadnych ograniczeń w zakresie kwot dofinansowania, jakie można uzyskać.

Kredytowanie

Dla osób poszukujących środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej możliwym rozwiązaniem jest również kredytowanie.

Oczywiście należy mieć na uwadze, że zaciągniętą pożyczkę musimy oddać. Jeżeli zatem biznes nie wypali, istnieje duże ryzyko pozostania z niespłaconym kredytem lub utratą ustanowionego zabezpieczenia.

Środki na rozpoczęcie działalności na wyciągnięcie ręki

Niektóre z dostępnych form dofinansowań narzucają nieco więcej wymogów, inne mniej, dlatego zanim podejmiemy jakieś działania, warto przeanalizować wszystkie możliwości.

Wystarczy odrobina zaangażowania, by zyskać od kilkudziesięciu do kilkuset złotych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

 

Tekst powstał przy współpracy z platformą ALEO.com, która dostarcza informacji o przedsiębiorcach, ofertach i przetargach publicznych. To także baza wiedzy o prowadzeniu biznesu, marketingu i finansach w firmie.