Analiza SWOT – o co chodzi?

Analiza SWOT to potężne narzędzie wykorzystywane w biznesie i planowaniu strategicznym do oceny mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń firmy lub organizacji.

Jest to ustrukturyzowane podejście, które umożliwia zrozumienie bieżącej sytuacji, w której znajduje się organizacja. Analiza SWOT jest pomocna w podejmowaniu świadomych decyzji i opracowywaniu strategii osiągania celów organizacyjnych. Może być także stosowana przez jednostki do zdiagnozowania własnej sytuacji zawodowej czy osobistej.

Na czym polega analiza SWOT?

Proces analizy SWOT obejmuje cztery główne kroki:

  1. określenie mocnych
  2. i słabych stron,
  3. szans
  4. i zagrożeń.

Każdy z tych kroków jest ważny i wymaga dokładnego rozważenia. Najczęściej można spotkać się z polem podzielonym na cztery kwadraty, gdzie w każdym z wyróżnionych pól zapisuje się informacje związane z danym punktem widzenia.

Grafika: Júlio Reisderivative work: rzyjontko (talk) – SWOT_pt.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5834645

 

Mocne strony

Pierwszym krokiem jest identyfikacja mocnych stron i są to nasze cechy wewnętrzne, czyli rzeczy, na które teoretycznie mamy wpływ. W tym celu należy przeanalizować wewnętrzne zasoby i możliwości organizacji, takie jak wykwalifikowani pracownicy, reputacja marki, stabilność finansowa i przewaga konkurencyjna. 

Mocne strony powinny być konkretne, mierzalne i związane z celami organizacji.

Słabe strony

Drugim krokiem jest identyfikacja słabych stron, które także leżą wewnątrz „nas”. W tym celu należy przeanalizować wewnętrzne ograniczenia i wyzwania organizacji, takie jak przestarzała technologia, niskie morale pracowników, brak środków finansowych oraz nieodpowiednia infrastruktura. 

Słabości te powinny być również konkretne, mierzalne i istotne dla celów organizacji.

Szanse

Trzecim krokiem jest identyfikacja szans, czyli okazji, które znajdują się w naszym otoczeniu i ich pojawienie się nie zależy od nas. Od nas jednak zależy, czy skorzystamy z pojawiających się owych szans. Polega to na analizie czynników zewnętrznych, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na organizację, takich jak nowe trendy rynkowe, pojawiające się technologie czy korzystne zmiany w przepisach. 

ROZGOŚĆ SIĘ - SĄ TU TEŻ INNE ARTYKUŁY:  Życie potrafi być skąpe... => motywujący cytat Coelho

Szanse te powinny być konkretne, mierzalne i istotne dla celów organizacji.

Zagrożenia

Czwartym i ostatnim krokiem jest identyfikacja zagrożeń, które mogą się znajdować w naszym otoczeniu. Polega to na analizie czynników zewnętrznych, które mogą negatywnie wpłynąć na organizację, takich jak spowolnienie gospodarcze, zmiana preferencji konsumentów czy wzrost konkurencji. 

Zagrożenia te powinny być również konkretne, mierzalne i istotne dla celów organizacji.

Opracowanie strategii

Po wykonaniu wszystkich czterech kroków, analiza SWOT powinna zostać wykorzystana do opracowania strategii, które wykorzystują mocne strony i szanse organizacji, jednocześnie łagodząc jej słabości i zagrożenia. 

Na przykład: 

jeśli organizacja zidentyfikuje słabość w postaci przestarzałej technologii, może opracować strategię inwestowania w nową technologię w celu poprawy wydajności. Podobnie, jeśli organizacja zidentyfikuje szansę w rosnącym segmencie rynku, może opracować strategię rozszerzenia oferty produktowej w celu zdobycia większego udziału w rynku.

Podsumowując,

analiza SWOT jest krytycznym narzędziem dla organizacji do oceny ich wewnętrznych i zewnętrznych czynników oraz opracowania strategii, które umożliwią im osiągnięcie celów.

Stosując ustrukturyzowane podejście, organizacje mogą określić swoje mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia oraz wykorzystać te informacje do opracowania strategii, które wykorzystają ich mocne strony i szanse, jednocześnie łagodząc słabe strony i zagrożenia. 

Analiza SWOT może być stosowana w wielu różnych kontekstach i jest niezbędnym narzędziem dla każdej organizacji, która chce pozostać konkurencyjna i osiągnąć swoje cele. 

Może być także stosowana indywidualnie do określenia własnych uwarunkowań w wybranym przez siebie kontekście.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Newest
Oldest Most Voted
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
trackback

[…] ta obejmuje identyfikację mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (analiza SWOT), które będą miały wpływ na realizację celu. Ten etap jest ważny, ponieważ pomaga klientowi […]

1
0
Uwielbiam twoje myśli, skomentuj.x